Formanowiczowie z Wielkopolski

Stefan (Telesfor) Dybizbański - karmelita, powstaniec styczniowy • od 1822 do 1864

Multimedia

LPNazwaDataOpis
1biografia księdza patriotybiografia księdza patrioty

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl