www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2009Klementyna Formanowicz urodziła się w Gostyniu 20 listopada 1851 r. jako córka szewca Wincentego Formanowicza i Katarzyny z d. Cichoszewicz. Ochrzczono ją 6 listopada a chrzestnymi byli  Ignacy Damczewski i Albertina Pełczyn.

       Mając 24 lata Klementyna przeniosła się do Poznania, gdzie 22 grudnia 1875 zamieszkała u Skórzewskich na Rynku pod nr 1. Pracowała jako gospodyni domowa (?). Po pół roku, w dniu 1.07.1876 r. przeprowadza się do „Bialrowa” w pow. Wągrowiec [być może chodzi o Białężyn - jest w tych okolicach]. O faktach z życia Klementyny z okresu pobytu w Poznaniu świadczy jej karta meldunkowa, w której jest opisana jako „Fuhrmanowicz (sic!) Clementina, wyznania katolickiego, ur. w 1851 r. w Gostyniu”.

       Niedługo potem zamieszkała w Siemowie. Świadczy o tym jej późniejszy akt ślubu, zawartego właśnie w tej parafii (jako parafii panny młodej), oraz miejsce zamieszkania Klementyny podane w akcie z USC. Przypuszczam że była gospodynią u swojego starszego brata Jana nauczyciela w tamtejszej szkole elementarnej. Działo się to przed 1878 r, czyli w okresie, gdy Jan był jeszcze kawalerem. Po jego ślubie do domu Jana w Siemowie sprowadziła się Bronisława, młoda żona nauczyciela i ona przejęła od Klementyny prowadzenie domu.

       W tym samym roku, w którym Jan Formanowicz ożenił się z Bronisławą z d. Lück, Klementyna wyszła za mąż za wdowca Wincentego Scholza vel Szulca. Ich ślub w siemowskim kościele odbył się 4 czerwca 1878 r. Dwa dni wcześniej zawarto ślub w Garzynie - USC pod który podlegało Górzno, miejsce zamieszkania Wincentego. Jednym ze świadków tego ślubu był Jan Formanowicz, brat Klementyny. Małżonkowie zamieszkali w Górznie k/Leszna, majątku rodziny Müllerów, a wcześniej Sułkowskich. Mąż Klementyny, z zawodu gorzelany, pracował w tamtejszej gorzelni. W Górznie 26 czerwca 1879 r. urodził się ich pierworodny syn Roman. Krótko potem małżonkowie przenieśli się do Kobylina, gdzie urodziła się jeszcze dwójka ich dzieci: Julian  (*23.12.1880 r) i Wanda (*22.04.1882 r). Klementyna zmarła krótko po porodzie córki, 21 czerwca 1882 roku w Kobylinie.

       

       Julian Scholz, syn Klementyny, ożenił się z Michaliną (z d. ?), ur. 14.09.1889 r. Oboje małżonkowie zmarli w Poznaniu i zostali pochowani na cmentarzu górczyńskim (kwatera III P): Julian †26.06.1957, a Michalina †17.02.1968 r.


Źródła:


  1. Akt chrztu Klementyny. Liber baptisatorum parafii w Gostyniu, poz. 111/1851
  2. Poznańska karta meldunkowa Klementyny Formanowicz (APP) - zobacz
  3. Akt ślubu z Klementyny z W. Scholzem. USC w Garzynie, poz. 16/1878
  4. j.w.,  [w:] Liber Copulatorum parafii w Siemowie, poz. 2/1878
  5. Akty urodzenia dzieci Klementyny i Wincentego. USC w Garzynie i Kobylinie.
  6. Internetowa wyszukiwarka grobów na cmentarzach poznańskich.