www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2007


Stwierdzenie przebywania w nauce bez kontraktu ucznia szewskiego Antoniego Furmanowicza

 

APP 53/636/0/447

1801-1900; Posen - Schuhmacher Zg. 146/40 nr 166; Opis zewnętrzny: karta naddarta - luźne w teczce
Ponieważ uczeń Antoni Furmanowicz w Buku już był u maystra Fettra lat 2 i trzy miesiące wterminie kontraktowo, z Opiekunem i Matką jego kontrakt został w Buku na pewno zawarty i strony akt podpisały


Zaświadczam niniejszem uczniu Antoniego Furmanowicza


Który bez woli matki i opiekuna wstąpił w naukę do P. Maystra Sinickiego bez kontraktu i zapisu był dokąd, Matka tegoż ucznia przybywszy do Poznania 24 Maja i zrobiła mi zezwalając na to


Zamhadora (?)

(podpis odwrócony)


Uwagi:


Jedyna informacja o majstrze o nazwisku Fetter, jaką udało się odnaleźć jest zapis z KSIĘGI CECHU SZEWCÓW W POZNANIU, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół Nr 636; Sygn. 416 – Protokół bracki szewski w mieście J.K.M. Poznaniu sprawiony...; 1788 – 1854 . 

(Opis zewnętrzny: Oprawa skórzana w płótnie, księga, jęz. niemiecki i polski; 80; Dawna sygnatura: Posen – Schuhmacher  Zg. 146/40 nr 51.)


Strona 566


Poznań, dn. 9 maja 1856 r.

Przyjęcie do cechu majstrów:

1/ Balcer Fetter rodem z Witkowa, liczy lat 40, katolik, złożył 5 

    talarów.

2/ Józef Ekert katolik rodem z Witkowa, lat 34, złożył 5 talarów.

3/ Franciszek Karczewski, katolik, rodem z Poznania, liczy lat 30, 

    złożył 5 talarów.

4/ Ernst Kramer ewangelik rodem z Brzegu z Szląsku, złożył tera (sic!) 

    2 talary 15 srebrnych groszy, reszty zostało 2 talary 15 sgr.” (...)


Biorąc pod uwagę lata w których majster Fetter mógł prowadzić naukę rzemiosła szewskiego, najbardziej prawdopodobne jest, że jego uczniem, Antonim Furmanowiczem z Buku był Antoni, syn Andrzeja i Marianny z d. Datkiewicz. Jego ojciec zmarł, gdy Antoni miał 13 lat. Stąd może wynikać osoba „opiekuna” w miejsce ojca. Z aktu ślubu Antoniego z Marianna Dybizbańską zawartego w Buku w dniu 21.01.1857 wynika, że w tym czasie był on już szewcem. Jeżeli faktycznie to on od (cyt.): „lat 2 i trzy miesiące” terminował u majstra Fettera, to naukę rozpoczął prawdopodobnie wtedy, gdy jego pryncypał nie maił uprawnień majstra. Być może kontrola w warsztacie Fettera, której owocem jest przestawiony protokół, była powodem ubiegania się i ostatecznie uzyskania w dniu 9 maja 1856 r. papierów mistrzowskich przez Balcera Fettera. 

Ewentualne odnalezienie zapisów o majstrze Sinickim z Poznania, u którego kontynuował naukę Antoni Formanowicz (Furmanowicz), może rozstrzygnąć dalsze wątpliwości co do jego tożsamości.