www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2008       Edmund Klimczak urodził się 16 listopada 1920 roku w Jarocinie. Syn Michała i Marianny z domu Formanowicz. W 1927 roku rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Poznaniu, a w 1939 otrzymał świadectwo ukończenia Gimnazjum im. św. Jana Kantego. 1 września 1939 roku zgłosił się ochotniczo do 58 Pułku Piechoty. Skierowany został do oddziału Obrony Narodowej. Brał udział w kilkunastogodzinnych walkach w obronie wsi Żydowo. Rozbrojony przez Niemców zbiegł z niewoli i powrócił do Poznania. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w charakterze robotnika w warsztatach kolejowych w stolicy Wielkopolski. Przejściowo przebywał na karnych robotach w Berlinie i Pile. 6 stycznia 1945 roku powrócił do Poznania. Jako ochotnik brał udział w walkach o Cytadelę Poznańską. 10 marca 1945 roku wstąpił do Wojska Polskiego. 31 lipca 1945 roku awansowany został na stopień chorążego. Od 1 sierpnia 1945 roku służył w 14 Pułku KBW w Olsztynie. Po demobilizacji 2 października 1949 roku rozpoczął studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył 6 października 1954 roku. Jako lekarz pracował w Szpitalu Powiatowym w Gostyniu, a następnie na stanowisku kierownika Wydziału Zdrowia PPRN w Gostyniu. Na początku lat siedemdziesiątych był zatrudniony na stanowisku dyrektora Powiatowej, a od 1975 roku Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. W 1984 roku przeszedł na emeryturę. Od 31 maja 1972 roku członek ZBoWiD. W zarządzie gostyńskiej organizacji pełnił funkcję wiceprezesa. Posiadał stopień wojskowy majora rezerwy. Zmarł 6 września 1986 roku w Poznaniu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 


       Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały", Medal "Zwycięstwa i Wolności 1945", Medal Pamiątkowy "Za Udział w Walce o Poznańską Cytadelę", Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Odznakę Grunwaldzką, Odznakę "Za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZMW", Odznakę Honorową "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego", Odznakę Honorową "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego". 

______________________


Opracowano na podstawie: 


  1. Informacje Ewy Ulanickiej - zbiory rodzinne; 
  2. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; 
  3. Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu, Akta osobowe Edwarda Klimczaka.