www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2009

       


       Tadeusz Jan Raczkowski (1886-1939), 

nauczyciel polski, agronom dyplomowany, kierownik Szkoły Rolniczej w Bydgoszczy.       Tadeusz Jan Raczkowski urodził się 25 maja 1886 w Poznaniu, jako syn Feliksa Raczki vel Raczkowskiego i Walentyny z Dobrowolskich. Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, w 1906 rozpoczął studia w berlińskiej Akademii Rolniczej, uzyskując tamże w 1911 dyplom agronoma. Do wybuchu I wojny światowej pracował w Poznańskiem w kółkach rolniczych. W latach wojennych służył w armii niemieckiej.

       W chwili przejmowania przez Polskę Pomorza był członkiem tajnej Rady Ludowej w Chełmży. Przez pewien czas pozostawał jako ochotnik w Wojsku Polskim. W listopadzie 1919 rozpoczął pracę w Wydziale Oświaty Rolniczej Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako referent, by pod koniec stycznia 1920 przejść do pracy pedagogicznej w szkole rolniczej w Bydgoszczy. Od kwietnia 1920 kierował szkołą rolniczą w Lesznie. Rok później powrócił do Bydgoszczy i został kierownikiem szkoły uprawy łąk, przekształconej następnie w szkołę melioracyjną i wreszcie w Szkołę Rolniczą Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W grudniu 1936 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wystawiło Raczkowskiemu dyplom, uprawniający do nauczania przedmiotów zawodowych (poza ogrodnictwem) i prowadzenia praktyk w szkołach o profilu rolniczym.

       Miał opinię dobrego fachowca i nauczyciela oraz sprawnego kierownika szkół. Władze państwowe uhonorowały go Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości.

       Po wkroczeniu Niemców do Bydgoszczy został aresztowany 15 października 1939 i zamordowany kilkanaście dni później (31 października) w Dolinie Śmierci na bydgoskim Fordonie. Po wojnie zwłoki ekshumowano i złożono na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.

       

       Z małżeństwa z Marią z Krajewskich miał troje dzieci: synów Janusza (ur. 1913) i Bogumiła (ur. 1918) oraz córkę Halinę (ur. 1914).


[Źródło: Wikipedia]