www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2009

       

Irena Barbara Jahnke z Raczkowskich, I°voto Siemiątkowska (1893-1983). 

muzyk, dyrektor Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy


       Urodzona 22.01.1893 w Poznaniu. Córka Feliksa Raczki vel Raczkowskiego i Walentyny z Dobrowolskich. Szkołę średnią i konserwatorium ukończyła w Poznaniu. Dalsze studia muzyczne odbyła pod kierunkiem J. Skrzydlewskiego i Z Lisickiego. W 1925 roku ropoczęła działalność pedagogiczną w Bydgoszczy. Od września 1927 r. uczyła w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy, zorganizowanym i kierowanym przez jej późniejszego męża - Zdzisława. W 1930 została dyrektorem tego Konserwatorium i kierowała nim sprawnie do wybuchu drugiej wojny światowej. Udzielała się w Towarzystwie Muzycznym (członek zarządu). Animatorka życia muzycznego w mieście. Szczęśliwie przetrwała wojnę i okupację. Bez-pośrednio po oswobodzeniu Bydgoszczy w 1945 przystąpiła do odbudowy szkolnictwa muzycznego w mieście. Już we wrześniu tego roku pod jej kierownictwem rozpoczęło działalność Konserwatorium, przemianowane później na Pomorską Średnią i Niższą Szkołę Muzyczną, której właścicielem była Spółdzielnia Pracy Pedagogów Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, założona 7 października 1945 r. Jahnke wchodziła w skład Zarządu tej Spółdzielni i jednocześnie była dyrektorem tej szkoły. Po upaństwowieniu szkoły i podzieleniu jej w 1947 na Państwową Średnią Szkołę Muzyczną i Państwową Niższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy w 1947 została dyrektorem Średniej Szkoły Muzycznej, i kierowała nią do 1952 roku, tj. do przekształcenia szkoły w Państwowe Liceum Muzyczne. Tym Liceum kierowała do 1953 roku. Z funkcji dyrektora Liceum Muzycznego B. Jahnke zrezygnowała w roku 1953. W Liceum jednak pozostała i uczyła w nim do 1972, będąc przez pewien czas kierownikiem wydziału instrumentalnego. Zmarła w Bydgoszczy 27 grudnia 1983 roku. 

       Zamężna po raz pierwszy z Bolesławem Jastrzębiec-Siemiątkowskim a następnie owdowiawszy, ze Zdzisławem Jahnke. Z pierwszego małżeństwa miała dzieci: Jerzego (1920-1954) i Krystynę Zofię (ur. 1922), z drugiego - córkę Wiesławę.

       Odznaczona dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 


[Źródło: Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw]