www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2010BOBKIEWICZ Stanisław (10 IV 1886 15 IV 1938)

   

       Stanisław Bobkiewicz - brat Ludwiki, żony Leona Fórmanowicza - urodził się w Wielichowie (b. pow. śmigielski), w rodzinie Ludwika i Gabrieli z domu Krumpholz. Od 1906 do 1908 służył w armii niemieckiej, także podczas I wojny światowej (od l VIII 1914 do 10 VIII 1918). Od października 1918 organizował oddziały zbrojne w Wielichowie, w listopadzie wybrany został przewodniczącym Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Wielichowie. Napisano o nim, że był człowiekiem energicznym i odważnym, doceniającym potrzebę podjęcia prac o charakterze wojskowo-niepodległościowym. 2 I 1919 wyruszył z drużyną powstańczą na Rakoniewice. Brał udział w walkach o Wolsztyn, gdzie odznaczył się walecznością (5 stycznia). Następnie walczył pod Kopanicą, Kargową i Babimostem. Od 5 stycznia był zastępcą dowódcy kompanii wielichowskiej. Dekretem Komisariatu NRL (z 15 II 1919) został mianowany ppor. Rozkazem dowództwa frontu zach. przydzielono go do dyspozycji dowódcy 3 baonu 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Pełnił kolejno funkcje: dowódcy baonu zapasowego 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich (12 IV - 29 VII 1919), dowódcy kompanii szturmowej (29 VII - 3 XI 1919), dowódcy taborów pułkowych (4 XI 1919 - 28 I 1920), oficera łączności pułku (29 I - 10 VI 1920). Od l0 VI 1920 chory na tyfus, potem na malarię, w październiku ponownie znalazł się w szeregach 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich jako dowódca kompanii. Zweryfikowany jako porucznik. Po zakończeniu wojny był dowódcą kompanii sztabowej 15 Dywizji Piechoty, a od 7 V 1921 oficerem osadniczym tejże dywizji. 4 V 1922 przeniesiony został do rezerwy. Zamieszkał w Pełczy (gmina Werbna, d. pow. dubieński), gdzie zmarł. Był odznaczony m.in.: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych. Był żonaty. Pozostawił troje dzieci.


Źródło: CAW, Akta personalne 678; TUNRL nr 8 z 6 III 1919 r., s. 40; TU NRL nr 21 z 24 VI 1919r.,s. 114; Z. Kościański, biogram [w:] Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918 – 1919. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002, s.35-36;Tenże, biogram [w:] Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, Tom IV. Pod. Redakcją Bogusława Polaka. Poznań 2008, s.21-22; A. Biskupski, Historia 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (7 Pułku Strzelców Wielkopolskich), Bydgoszcz 1925, s. 31, 72, 87, IV (krótki biogram); K. Szcześniak, Wielichowianie w walce o wolność, [w:] Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 1938, z. l, s. 74 i n.; P. Jakuboszczak, Działalność patriotyczno-niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w latach 1900-1945.Grodzisk Wielkopolski 1998, s., 34 i n.; Tenże, Udział Wielichowa w I wojnie światowej 1914-1918. Grodzisk Wielkopolski 2001, s. 17 i n..


autor: Zdzisław Kościański

/opublikowano za zgodą autora/