www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2011Miasto Buk w II połowie XVII wieku

Opis pochodzi z rewizji posiadłości biskupstwa poznańskiego

AAP. Zespół CPREVISIO  BONORUM  EPISCOPALIUM,

CUM  INVENTARIO,  IN  MAIORI  POLONIA

consistentium przy oddawaniu biskupstwa, na Jaśnie Wielmożnego J.M. Xiędza Stefana Wierzbowskiego biskupa poznańskiego. Które oddawał ex Decreto Venerabilis Capituli Generalis I.M.X. Philip ze Skrzynna Dunin Scholastyk Włocławski, Kantor Poznański, Gnieźnieński, Kaliski [skrót łaciński] c. Kanonik. I.M.X. Janowi Piątkowskiemu, Kanonikowi Poznańskiemu, a Oekonomowi tegoż Biskupstwa.

Anno Domini 1664. die 7. Iulij poczynająca się.


OPISANE MIEJSCOWOŚCI:

  1. Klucz pszczewski: Durmow, Głażew, Kuligow, Łowień, Pszczew, Silna, Stok, Stołuń, Swiechocin, Święty Wojciech, Szarcz, Trzebieszów, Zielomyśl.
  2. Klucz bukowski: Buk, Dobieżyno, Duszniki, Koszonowo, Młynków, Podrzewie, Sękowo, Wielka Wieś na przedmieściu bukowskim, Wilczyna.


Miasteczko Buk


Siedzi za Prawem magdeburskim. Tych czasów opłakanych dość szczęśliwe, gdyż za ciekawością swoią tak ich Bóg trzyma, że za łaską iego siecze ich tak wiele iest. Jako i teraz chudzięta za bytności Naszey, mieli dosyć obrotów swych od różnych Assignatiy Hetmańskich; którzy Privilegia swoie produkowali od rożnych Jeich Mościów Księży Biskupów, od Książąt y Królów Monarchów polskich. Tak Bractwa różne iako y samo Miasteczko, Cofirmatie Królów JMM a mianowicue na Bractwo Mielcarskie, na bractwo strzeleckie.


W mieście był wówczas szpital, Dwór Biskupi, młyn, budynek prałacki, rezydencja Ich Mościów Biskupów.  


j.w. rok 1677

Miasteczko Buk (fragment):


Siedzi za prawem Magdeburskim, które na ten czas zrujnowane, że dom na Domie polega, przyść do restauraciey nie mogą bo są bardzo ex hausti, mieszczankowie, częścią przez stanowiska, częścią przes Przechody ustawiczne żołnierskie, ale resz (sic!) niemniey przes exekucye ustawiczne o zatrzymane podatki, gdysz te dwie nie każdy z Burmistrzów zachodzą od  wdłusz należytych Rzeczypospolitej nie wpłacają podatków. Niemniej y to też ustawiczne domowe gubią niesnaski [...]