Formanowiczowie z Wielkopolski

o. Jan (Piotr) Formanowicz

*30-01-1745 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+02-03-1808 Przemęt /Przemęt/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonyzakonnik w klasztorze OO. Cystersów
Zawód wykonywanyproboszcz parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Przemęcie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-01-1745
Miejsce ceremoniałuGostyń
Ojciec chrzestnyWojciech Zelmanowicz
Matka chrzestnaAgnieszka Czabayska
opinia:
"Obecnie przyjmujemy imię zakonne, którym posługujemy się w Zakonie. Ale nie wszędzie tak jest i czasami zakonnicy otrzymują imię zakonne takie samo jak chrzcielne, czyli w praktyce w ogóle go nie zmieniają. Imię zakonne otrzymuje się obecnie podczas obłóczyn (czyli podczas przyjęcia do nowicjatu)".
===================
o. dk. Krzysztof Jankosz OCist
Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile
Kraków, ul.Klasztorna 11
Multimedia:
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, str 31 / 1745, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń dn. 30 stycznia 1745 r.
"Ja jak wyżej ochrzciłem chłopca imieniem PIOTR [syna] dobrze znanych [notasum] legalnych małżonków Jana FORMANOWICZA i Reginy. Chrzestnymi byli Wojciech Zelmanowicz i Agnieszka Czabayska, obywatele gostyńscy".

B _30)01)1745

Archiwum Państwowe w Poznaniu , 53/1458, 1459; sygn. 60, s. 97, dot. zgonu [akt prawny]
Obiit Premeti Die 2 Martii [1808] ex defektu Podagrze paralisi factus moribimdorum Sacramentis munitus A.R.P. Joannes Formanowicz Curatus. Professus Premetensis Ann aetatis once 64. Professionis 41. Presbyteri alias 35, sepultus 4 ejusdem Mensis.

Koronowo, Liber Mortuorum (Księga Zmarłych) klasztoru 00. Cystersów w Koronowie, dot. zgonu [książka]
2 Mart. [1808 r.] ob[itus] in mon[asterii] Premetensi A[dmodum] R[everendus] P[ater] Joannes Formanowicz Prof[essus] ejusdem mon[asterii] Obren[sis].
[w moim tłumaczeniu]: 2 marca 1808 r. zmarł w klasztorze Przemęckim Przewielebny Ojciec JAN FORMANOWICZ profes (zakonnik po złożeniu ślubów) tegoż (!) opactwa w Obrze.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24279&from=&dirids=1&ver_id=646317&lp=8&QI=F59EE739EA280F37B7DCAE0376F52F98-1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl