Formanowiczowie z Wielkopolski

Michał Maurycy Formanowicz

*22-09-1778 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+10-10-1808 Morownica k/Śmigla 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanynotariusz w Morownicy
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału23-09-1778
Miejsce ceremoniałuGostyń
Ojciec chrzestnyWalenty Tembłowicz
Matka chrzestnaFranciszka Kostrzewska
Data pochówku13-10-1808
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1807 do 1808
Morownica k/Śmigla 
Wykonywany zawód
W latach 1807-1808 Michał był notariuszem (pisarzem) w majątku Morownica koło Śmigla. Pierwszy zapis pochodzi z księgi chrztów parafii w Śmiglu. 28 lutego 1807 roku Michał Furmanowicz, miejscowy notariusz, został ojcem chrzestnym Józefa, syna piwowara morownickiego, Walentego Szymanowskiego i jego żony Julianny. Matką chrzestną była Marianna Klapczyńska, żona ekonoma z Morownicy.
Drugim potwierdzeniem zawodu Michała jest jego akt ślubu, a trzecim zapis zgonu.
 
211-10-1808
Śmigiel 
Akt zgonu z USC w Śmiglu
APP: Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Śmigiel, sygn. 3, str. 66, akt nr 64
 
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, AAP: PM 087/04, s. 290, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń
23 7bris Ego Stanislaus Doczekalski Vicarius et Altaristasta Gostynen[sis] Baptisavi Infante[m] bini nominis MICHAEL[em] et MAURITI natum 22 7bris hora 10 mane Parentu[m] Jacobi et Barbarae Formanowiczowa Conjungum Legitimorum Patrini fuerunt Valentinus Tembłowicz et Francisca Kostrzewska Cives Gostyne[nsis]

Wilkowo Polskie, księgi metrykalne parafii p.w. Św. Jadwigi, AAP: PM 319/07, poz. 6/1808, dot. małżeństwa [akt prawny]
Ręćko [Reńsko], Anno 1808 Die Quinta Mensis Octobris
preamissis Tribus bannis diebus dominicis tam in Eclesia Wiloviensis, quam Smiglensi ratione Sponsi, quorum Prima 18, 2da 25 7bris, 3tia 2da Mensis Octobris, intra Missarum solemnia est subsecuta juxta attestatum praepositi A.R D[omi]ni Antonji Buczynski Preapositi Smiglensis nulloque detecto impedimento Canonico nec civili Ego Gasparus Drozdzyński Ecclesia P[a]ro[chalis] Wilkowiens[is[ Curatus Honestum MICHAELEM FURMANOWICZ Juvenum (ann. 30) natum in Gostyń Jacobi et Barbarae Rotifici dicti Oppidi, Filium ibide[m] natu[m] notariu[m] Morownicen[sem] nec non ROSALIA BZYLOWNA de Ręcko [Reńsko] olim Adalberti et Elisabethae incolaru[m] Ręnscens[ium] Filia[m], Virginem itidem (ann. 26) ibidem nata[m] Neosponsos in facie dictae Eccl[e]siae P[a]r[ochia]lis Wilkoviens[is] interrogavi mutuoq[ue] Eoru[m] consensu habito solenniter, per verba de praesenti Matrimonjo conjunxi, praesentibus ad hunc actu[m] testibus Laurentio Jęndrzejewski [wykreślono: braxatore Morownicens[e]] custode silvarum Valentino Szymanski Braxatore Morownicens[e] aliisque.

Śmigiel, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, AAP: PM 295/09, s. 49, poz. 73/1808, dot. zgonu [akt prawny]
Morownica, Decimatertia (13) Octobis (1808)
Sepultus est [...] Michael Formanowicz [?] Notarius im Aula Morovnicensis Filius Jacobi Formanowicz et Barbara Civies Gostinensis [...] natam Matrimonium Die 5 Octobris in Ecclesiae Parochoiali Wilkovensis Die 10 [...]

Śmigiel, USC, akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Śmigiel, sygn. 3, str. 66, akt nr 64. sygn. 3, str. 66, akt nr 64., dot. zgonu [akt prawny]
Roku tysiącznego osmsetnego osmego dnia iednastego miesiąca Pazdziernika przed Nami Burmistrzem Szmigielskim Urzędnikiem stanu cywilnego gminy Szmigielskiey powiatu y Municypalności Wschowskiey w Departamencie Poznanskim stawili się Jakub Furmanowicz oyciec Maci Formanowicz Brat nieboszczyka, y oświadczyli nam iż dnia dziesiątego Pazdziernika roku teraźniejszego Michał Furmanowicz Pisarz z Morawicy trzydzieści sześć [sic!] lat stary, zostawiwszy Żonę w studni Mielcarskiej w/wzi Morawicy utopił się. Rodzice iego są zwyż wspomniony Jakub Furmanowicz y Barbara z Ganowiczów. Poczem oświadczaiąci znami podpisali akt ninieyszy, po przeczytaniu onegoz.
Fryderyk Wilhelm Brawer (?)
Burmistrz Szmigielskiey sprawujący
Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl