Formanowiczowie z Wielkopolski

Eleonora Magdalena Izabela Wopińska z d. Gałka

{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl