Formanowiczowie z Wielkopolski

o. Telesfor (Stefan) Dybizbański

*24-12-1822 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+23-03-1895 Czechowice-Dziedzice 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuszakonnik - karmelita trzewiczkowy
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału26-12-1822
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyŁukasz Dybizbański
Matka chrzestnaJadwiga Sobierajska
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1841 do 1864 Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie
AKKr 167/A167, familia zakonna klasztoru kłodawskiego z roku 1865:
Dybizbański Telesfor urodzony 26 grudnia 1822, wstąpił do Zakonu Karmelitów w 1841, śluby zakonne złożył w 1844. W klasztorze kłodawskim spełniał funkcję kaznodziei. Podał się za granicę d. 28 listopada 1864, za paszportem emigracyjnym (był poddanym królestwa pruskiego).
2od 1850 do 1862 Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie
AKKr 171/544 Liber decretalis 1769 - 1864
1850 Fr Telesphorus Dybiczbański, diakon kleryk w Kłodawie, gdzie był klerykat (s. 201)
1851 Pater Telesphorus Dybisbański, prokurator (ekonom) w Woli Gułowskiej (s. 203)
1853 Dybizbański, profesor (nauczyciel) studentów (kleryków) w Kłodawie (s. 208)
1856 Dybiczbański, profesor i kaznodzieja w Woli Gułowskiej (s. 218)
1859 Dybiżbański, kaznodzieja w Warszawie (s. 229)
1860 kaznodzieja w Kłodawie
1862 kaznodzieja w Kłodawie
- Nie odnaleziono go już w aktach z roku 1863.
31854 Pobyt w Warszawie
Na podstawie skorowidza mieszkańców Warszawy z 1854: w roku 1854 w Warszawie, w klasztorze OO. Karmelitów przy ul. Leszno nr domu 671a (cyrkuł 6), mieszkał ks. Telesfor Dybizbański.
Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
41864 Emigracja po powstaniu styczniowym 1863/64 r.
Na podstawie książki: Pawła Kubickiego (B-pa) Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Król. Polskie. T. 3.; Wydanie z 1933 r.
- str 586 -
"Karmelici trzewiczkowi i bosi.
1. Podiug wykazu jen. plca na Kr. P. Nr. l2 z 1864 r. z państwa ros. [rosyjskiego] wyjechali „dobrowolnie" zagranicę: ks. Maksyrailjan Wolański, l. 61, ks. Telesfor Dybizbański, l. 42, ks. Ewodjusz Barcz, l. 44, ks. Korneljusz Sokołowski, l. 64, ks. Walerjan Surtel, l. 49."
str. 586 [296/434]
Google Book Search
5od 1868 do 1880 Pobyr w okolicach Tarnowa i Krakowa
Usunięty z rodziną zakonną z zaboru rosyjskiego i pruskiego, tułał się po wielu krajach, aż w końcu przybył do Tarnowa, wówczas znajdującego się pod zaborem austriackim. Tam uzyskał zgodę na sprawowanie funkcji duszpasterskich w okolicznych parafiach. W dniu 14 V 1868 r. objął wikariat w Radłowie, 15 II 1869 w Lisiej Górze, 30 III 1872 w Borzęcinie, a 15 II 1875 w Uściu Solnym. Po roku 1875 urywa się ślad po ks. Dybizbańskim w zapisach diecezji tarnowskiej. Odnotowano go w nich jako Telesfora Dybizbańskiego, kapłana diecezji poznańskiej.
W 1877 roku zapis o ks. Telesforze Dybizbańskim, duchownym z archidiecezji warszawskiej, pojawił się w elenchusach sąsiedniej diecezji krakowskiej. W latach 1879-1880 został tu zapisany jako duchowny bez funkcji. Ślad ten urywa się w roku 1880.
=================
Źródła:
- Archiwum Diecezji Tarnowskiej: schematyzmy, kartoteka ks. Telesfora (Stefana) Dybizbańskiego
- Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: elenchnusy z lat 1877-1880

Multimedia:
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, dot. urodzenia [akt prawny]
Stephanus, 26.12.1822,
rodz.: Josephus Dybizbański, sutor, Thecla Szrakowska,
ch.: Lucio Dybizbański, Hedvigis Sobierajski

Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, dot. urodzenia [akt prawny]
"Dybizbański Telesfor urodzony 26 grudnia 1822 (...)"

Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915..., 586, dot. urodzenia [książka]
"Podiug wykazu jen. plca na Kr. P. Nr. 1 z 1864 r. z państwa ros. [rosyjskiego] wyjechali „dobrowolnie" zagranicę: (...) ks. Telesfor Dybizbański, lat 42 (...)"
Karta grobu:
NazwaGrób ks. Telesfora Dybizbańskiego
Nazwa cmentarzaCmentarz przy parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych
Adres cmentarzaCzechowice-Dziedzice, ul. Legionów
LokalizacjaA/4/12
CharakterystykaTrwały/Podwójny/Marmur
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl