Formanowiczowie z Wielkopolski

Marianna Formanowicz z d. Hirchfelder

*około 1775 
(data i miejsce urodzenia)
+22-04-1848 Poznań - Jeżyce 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Marcin Hirchfelder (+?)
N.N
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Rodzaj zgonuNaturalna
Data zgonu:
Sporo zamieszania w związku z Marianną Formanowiczową wywołał zapis z oryginału bukowskiej księgi zmarłych, datowany na 6 lipca 1858 r. (poz. 138/1858), odczytany jak następuje: „w szpitalu w Buku zmarła Marianna FORMANOWICZOWA, lat 89; conditio: civilis avia [zawód: "babka miejska"]; conditio patris: sutor [zawód ojca: szewc]; rodzice nieznani”. Zapis ten porównałem z zapisem w duplikatach bukowskiej księgi zmarłych i pod tą samą datą (poz. 140/1858) odczytałem zapis zgonu Marianny DOMANOSKIEJ, lat 89. Pozostałe dane j.w. Po kolejnym, wnikliwym przyglądnięciu się zapisowi oryginalnemu, nazwisko zmarłej należy odczytać jako „Domanowiczowa”. Pierwsza litera jest zapisana dość niestarannie i na pierwszy rzut oka wygląda jak „F”. Trzecią literą w nazwisku jest jednak bez wątpienia "m".

Tym samym zapis zgonu podany w źródłach, pozostaje jedynym mówiącym o śmierci Marianny Formanowiczowej z domu Hirchfelder.
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, AAP: PM 029/10, s. 4, poz. 17/1795, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 4 Novembris1795 r.
Adm[orum] R[evere]ndus Adalbertus Tyksicki Capel[lanus] Lit[eratorum] Benedixit Matrimonium int[er] personam F[amatum] STANISLAUM FORMANOWICZ Juvenis (23) et Marianna Herszfeldowna (18) praemissis 3bus bannis Praesentibus Testibus Valentini Relewicz et Leurentii Degorski Civies Buk[oviensis].

POZNAŃ, św. Wojciech, księgi metrykalne, 55, dot. zgonu [akt prawny]
Marianna Furmanowicz, vidua, pauper, lat 80
zm. 22.04.1848 Jeżyce, pogrz. 24.04.1848
nomina successori: ejus filius Vincentius 46 et filia Rosallia 35 ann

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/39342cb7faa41dc3cbb51226c436b94e5478a749f468788d5909e957d057990d

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl