Formanowiczowie z Wielkopolski

Michał Jankiewicz

*18-09-1900 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+26-08-1927 Pobiedziska /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształceniewyższe
Zawód wyuczonyprawnik
Zawód wykonywanysędzia powiatowy
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Biografia
Michał Jankiewicz, (18 września 1900 w Gostyniu - 26 sierpnia 1927) s. Kaliksta (kupca) i Zofii z d. Heinsch, brat Wojciecha (Chrobria), uczeń gimnazjum w Krotoszynie, prezes koła Towarzystwa Tomasza Zana, ochotnik w Powstaniu Wielkopolskim, walczył w okolicach Leszna, agitował w plebiscycie na Warmii, student i absolwent 1923/24 prawa UP, założyciel, pierwszy wiceprezes, a następnie prezes Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1920-21, sekretarz sem. let. 1920/21, w nieznanych okolicznościach wystąpił z Surmy i przeszedł do Chrobrii, prezes 1924/25, prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, redaktor działu “Korporant Polski” w “Akademiku”, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1922/23, po studiach odbył aplikację sądową, sędzia powiatowy w Pobiedziskach, a w 1927 kierownik tego sądu, przeszedł przeszkolenie oficerskie, ppor. rez., przydzielony do 55, a następnie do Pułku Piechoty, zmarł po krótkiej chorobie.
======================
1) M. Paluszkiewicz, J. Szewc, "Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918", Poznań 2000, s. 84.
2) Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1923/24 za Rektoratu Prof. Dra Zygmunta Lisowskiego i otwarcie roku szkolnego 1924/25 przez nowego Rektora Prof. Dra Stanisława Dobrzyckiego w dniu 12 października 1924 roku, s. 98 / 105.
3) "Korporacja Akademicka Chrobria", http://www.chrobria.org/ (cytat ze strony).
222-02-1927
Pobiedziska 
Sędzia Sądu Powiatowego w Pobiedziskach
Michał Jankiewicz w dniu 22 lutego 1927 roku, z dotychczasowej funkcji assesora sądowego, został mianowany sędzią powiatowym w Pobiedziskach.
===========================
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
Nr 7, Warszawa, dn. 01.04.1927, s. 152.
327-08-1927
Poznań 
Nekrologi z "Kurjera Poznańskiego" 1927.08.27, R.22, nr 388
428-08-1927 Telegram kondolencyjny wysłany z Koźmina przez Stefana Formanowicza na ręce rodziców Michała Jankiewicza
Prawdopodobnie nadawcą był Stefan syn Józefa i Gertrudy z d. Lis
Stefan Formanowicz
Telegram

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl