Formanowiczowie z Wielkopolski

Andrzej Fórmanowicz

*22-11-1791 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+28-12-1862 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału22-11-1791
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyMateusz Szuminski
Matka chrzestnaEwa Kapska z d. Formanowicz (*około 1740 Wielichowo, +przed 1801)
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11861
Wielichowo 
Radny miejski
Jeden z Fórmanowiczów w 1861/2 roku był radnym miasta Wielichowa. Mówi o tym załączona nota bibliograficzna opracowana na podstawie fragmentu książki „Stenograficzne sprawozdania ze wszystkich ważniejszych posiedzeń odbytych od 22. grudnia 1862 r. przez obie izby Landtagu”, Berlin 1863. Informację dopisano do Andrzeja Fórmanowicza na podstawie przypuszczenia.
Radny Formanowicz
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, AAP: PM 313/02, s. 76, dot. chrztu [akt prawny]
Wielichowo 22 9bris [1791]
Ego Supro, Andre[um] Infantem Michaelis Et Reginae Formanowicz Legitimorum Conjungum baptisavi Patrini Matthaeus Szuminski et Eva Kaupska Cives Vieli[hoviens]

Wielichowo, duplikaty ks. metrykalnych (APP), 10/1818/Wielichowo, dot. małżeństwa [akt prawny]
Dn. 3.11.1818 r. w Wielichowie ks. Franciszek Drozdowski, proboszcz wielichowski, pobłogosławił związek małżeński pomiędzy Sławetnym ANDRZEJEM FORMANOWICZEM – kawalerem, lat 25, pochodzącym z miasta Wielichowa, synem zmarłego ojca – Sławetnego MICHAŁA FORMANOWICZA i matki – wdowy REGINY z WOYCIECHOWSKICH, mieszczan wielichowskich;
i Sławetną REGINĄ [sic!] MARIANNĄ GAJEWICZOWĄ – panną, lat 23, pochodzącą z tego samego miasta, córką zmarłego ojca sławetnego ROCHA GAJEWICZA i matki TERESY z NOWACKICH – wdowy, secundo voto Orzałkowiczownej, mieszczan wielichowskich.
Świadkowie: MATEUSZ FORMANOWICZ, TOMASZ GAŁKOWSKI i Józef Lasocki.

Wielichowo, księga meldunkowae(1840-1880), Nr domu 35, dot. zgonu [książka]
Andrzej Fórmanowicz mąż Marianny, ur. w 1791 w Wielichowie, katolik. Zmarł 28.12.1862 r. (w Wielichowie).

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl