Formanowiczowie z Wielkopolski

plut. Stefan Świetliński

*25-08-1891 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+30-04-1965 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-08-1891
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyStanisław Feldgebel
Matka chrzestnaAniela Szablewska z d. Fórmanowicz (*02-08-1855 Wielichowo, +?)
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1914 do 1918 I-wojna światowa
W czasie służby w amii pruskiej w okresie I-wojny światowej odznaczony Krzyżem Żelaznym I- i II-klasy. Cyt. za: Jakuboszczak Piotr, Udział Wielichowian w I wojnie światowej 1914-1918, Grodzisk Wlkp., 2001; str. 80, 100, "We Flandrii walczyli także inni Wielichowianie, (...) plutonowy Stefan Swietliński z 2 kompanii 52 Batalionu Armijnego z Cottbus, który za zasługi w walkach został odznaczony Krzyżem Żelaznym I klasy. Za udział we wcześniejszych walkach plutonowy Stefan Swietliński otrzyma! Krzyż Żelazny II klasy."
2od 1918 do 1919 Powstanie Wielkopolskie
Wg spisu imiennego drużyn powstańczych, które wchodziły w skład kompanii wielichowskej: Świetliński Stefan, ur. 26. VIII. 1891, plutonowy, oddział łączników konnych. Za: Jabłoński Tadeusz, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19. T. 1, 1, Poznań: Dowództwo Okręgu Korpusu NR VII, 1938; str. 140, poz. 150
318-02-1919 Powstanie Wielkopolskie
1919 luty 18, Wielichowo. — Zestawienie osobowe kompanii wieiichowskiej opracowane przez dowódcę kompanii, ppor. Kazimierza Szcześniaka uwzględniające pochodzenie społeczne powstańców i straty poniesione w obronie Kargowy-Kopanicy 12 lutego 1919 r.: poz. 7, plut. Stefan Świetliński, ur. 27 VIII 1891 r. w Wielichowie, gospodarz [Źródło]: Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wybór materiałów źródłowych; UAM Poznań: 1985 [str. 313 - 320]
4od 24-05-1920 do 1948 Członek Bractwa Kurkowego w Wielichowie
W okresie międzywojennym był Królem Kurkowym. Należał do Bractwa Kurkowego do roku 1948. Za: Jakuboszczak Piotr, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielichowie 1761 – 1950, Wrocław, 2005; str. 134
51926 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
W 1926 r. Stefan Świetliński został wybrany wiceprezesem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wielichowie. Zob. Jakuboszczak Piotr : Działalność patriotyczno-niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w latach 1900-1945, Grodzisk Wielkopolski, 1998; str. 55
Multimedia:
   
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, 47/1891, dot. chrztu [akt prawny]
Poz. 47/1891; ur/chrz. 25/30.08.1891 r. STEPHANUS, rodz. Casimirus Świetliński (ferrifaber), Marianna Nadolska; chrz. Stanislaus Feldgebel, Angela Szablewska.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl