Formanowiczowie z Wielkopolski

Julianna Furmanowicz z d. Zawistowska

*około 1849 Rytele-Wszołki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonyszwaczka
Zawód wykonywanyszwaczka
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Zdarzenia:
LPDataNazwa
127-12-1879 List do hr. Celestyny (Tytusowej) Działyńskiej z Kórnika
W Bibliotece Kórniciej, w dziale rękopisów pod sygnaturą: "BK 07502 , 2 Mf 7946 - Listy ubogich do Celestyny Działyńskiej o wsparcie cd. 2 , vol. 1 , A - Ł"; znajduje się list JULII FURMANOWICZ do hr. Celestyny Działyńskiej z prośbą o wsparcie. Kopie cyfrowe i treść listu w załączeniu. [Skany dokumentu opublikowano za zgodą Dyrekyora Biblioteki Kórnickiej PAN]

Treść listu
Źródła:
Warszawa, św. Jan Chrz., 56/1876, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się to w Warszawie, piętnastego /dwudziestego siódmego/ lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków: Teodora Gostyńskiego, introligatora i Franciszka Kabatnika, młodszego mistrza rzeźnickiego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, został zawarty w dniu dzisiejszym ślub kościelny między: Wincentym Furmanowiczem lat czterdzieści, kawalerem, posługaczem [lub drobny urzędnik], urodzonym w Poznaniu, synem małżonków Wincentego Furmanowicza, szewca i Marianny z Chwałkowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Dunaj pod numerem sto czterdzieści dwa w Parafii Świętego Jana i Julianną Zawistowską, panną, córką małżonków Jana Zawistowskiego, rolnika i Petroneli z Grzymałów [prawdopodobnie], urodzoną w wiosce Rytele-Wszołki w guberni siedleckiej, lat dwadzieścia osiem, szwaczką, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Dunaj pod numerem sto czterdzieści dwa w Parafii Świętego Jana. Ślub ten poprzedzały trzy zapowiedzi, ogłoszone w Kościele Parafialnym Świętego Jana szóstego, trzynastego i dwudziestego lutego bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, iż nie zawarli między sobą intercyzy małżeńskiej. Kościelną ceremonię zaślubin odprawił niżej podpisany, pełniący obowiązki Proboszcza Parafii Świętego Jana w Warszawie. Akt niniejszy został odczytany obecnym i podpisany przez Nas, pana młodego i świadków. Panna młoda oświadczyła, iż jest niepiśmienna.

[podpisy po polsku]:
Wincenty Furmanowicz
Teodor Gostyński
Franiszek Kabatnik

[podpis po rosyjsku]:
Ksiądz Franciszek Malatyński [prawdopodobnie], p.o. Proboszcza Parafii Św. Jana

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl