Formanowiczowie z Wielkopolski

Fabian Urbanowski

*1774 
(data i miejsce urodzenia)
+22-10-1830 Gostyń /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonykołodziej
Zawód wykonywanykołodziej
Ceremoniał religijnynieznany
Miejsce pochówkuGostyń
Źródła:
Przemęt, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 141, dot. małżeństwa [akt prawny]
GOSTYN. Die 13 Februarii (1794) post factas in Ecclesia Parochiali Gostinensi coram populo ad Divina congregato trinas denuntiationes in ordine ad contrahendum Matrimonium inter Famatos Fabianum Urbanski adolescentem et Rosaliam Formanowiczowna Virginem de Civitate Gostyn Ego F[rater] Joannes 13Formanowicz Paroch[us] Premetensis de consensu Ill[us]tr[issim]is Ad[modu]m R[everen]di D[omin]ni Nepomuceni Łyczynski Praepositi Gostinensis Canonici Smole[nscensis?] benedixi Matrimonium contractum inter personas supra Nominatas praesentibus testibus Famato Philippo Przezborski et Thoma Czabayski Civib[us] Gostin[enses].

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 72 / 1830, dot. zgonu [akt prawny]
Gostyn, die 22 Octobrii 1830. Mortuus Famatus Fabianus Urbanowski Rot[h]arius 56 Annus [...] Rosalia Formanowiczowa , Jacobus 30, Andreas 28, Barbara 23, Katarzyna 18 pozostała [?]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl