Formanowiczowie z Wielkopolski

Franciszka Formanowicz

*04-10-1778 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+02-01-1782 Wielichowo 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnynieznany
Data ceremoniału04-10-1778
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestny Kazimierz Linkiewicz
Matka chrzestnaTeresa Cicha
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, AAP: PM 313/02, s. 3, dot. chrztu [akt prawny]
Ego Idem Commendarius Velich[oviensis] Baptisavi Infantem N[omo]ne Franciscam Fam[ati] Michaelis Formanowicz et Mariannae Legit[imorum] Conjungum Civiem Vielich[oviensis] Patrini fuere Fam[atus] Casimirus Linkiewicz et Fam[ata] Theresia Cicha Cives Vielich[oviensis]
Wielichowo die 4ta xnris 1778vo

B_4)10)1778

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, s. 180, dot. zgonu [akt prawny]
Wielichowo, 2da Januarii 1782 [wpisano jako ostatni zapis w grudniu 1781]
Franciscam Filiam Michaelis Formanowicz et Mariannae annorum tertia [?] Sepulyta in Ecclesia maxima

D_9)01)1782

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl