Formanowiczowie z Wielkopolski

Katarzyna Agnieszka Świetlińska z d. Kozłowska

*19-04-1745 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+12-02-1824 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału19-04-1745
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyAndrzej Adamski
Matka chrzestnaMagdalena Karaskowa
ojciec::
Katarzyna była córką Andrzeja Kozłowskiego burmistrza Wielichowa z lat 1744/45, rzeźnika i garncarza w latach 1744/47, jednego z założycieli bractwa strzeleckiego w Wielichowie (podpis pod statutem bractwa z 07.12.1761 r.).
===============
Zob.: Kaletka A.H., Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929; str. 28, 87, 91, 95 i 113.
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, s. 67, dot. chrztu [akt prawny]
Wielichowo, [die] 19 [Aprilis 1745] Ego Idem bap[tisa]vi Infantem Nominem duorem Agnetem et Catharinam Famati Andreae Kozłowski protune Proconsuli et Catharina Coniug[um] Legit[imorum]. Patrini ejus fuere Venerabilis Andreas Adamski M.O. Clencus et Magdalena Karaskowa Civissa.

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, s. 230, dot. małżeństwa [akt prawny]
Wielichowo, die 22 Januarii 1765
Ad[modu]m R[evere]ndus Petrus Nowacki Promotor Literat[orum] benedixit Matrimonium int[et] Famatos Martinum Swietlinski de Razkowo et Catharinam Kozłoszcząnka de Wielichowo praemissio 3bus bannis. In assistantia Laurentius Przykłocki Consulis, Matthias Kuzdy, Michael Wilman.

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, 5/1801, dot. małżeństwa [akt prawny]
Dn. 9.07.1801 r. związek małżeński zawarli:
Sławetny ŁUKASZ KAPSKI – krawiec, wdowiec, lat 69, mieszczanin wielichowski i KATARZYNA SWIETLINSKA – wdowa, lat 60, mieszczka wielichowska. Świadkowie: Sławetni mieszczanie wielichowscy – Maciej Kuzdowicz i rzeźnik Walenty Kapski.

Wielichowo, duplikaty ks. metrykalnych (APP), 5/1824, dot. zgonu [akt prawny]
Dn. 12.02.1824 r. w Wielichowie zmarła KATARZYNA ŚWIETLIŃSKA, lat 92, wdowa, córka zmarłych już rodziców. Przyczyną zgonu była puchlina.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl