Formanowiczowie z Wielkopolski

Andrzej Kozłowski

*około 1710 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1744 do 1745 Burmistrz Wielichowa
Andrzej Kozłowski był burmistrza Wielichowa w latach 1744/45.
----------------
Zob. A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929; str. 28
21744 Bractwo Literackie przy kościele paraf. w Wielichowie
"Na czele bractwa (literackiego) stali "starsi" w niewiadomej liczbie, późnienj tylko jeden, i kilku, conajmniej jednak 3 "kolatorów", obieranych - jak się zdaje - z pośród członków magistratu. Z pierwszych znamy (...) z drugich (1744) burm. Andrz. Kozłowskiego (...)".
-------------------
Zob. A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929; str. 113.
3od 1744 do 1747 Rzeźnik
"Wspominają o tem dwie notatki z lat 1744 i 47: » Rzeźników - tych niemasz teraz, ale dwóch ma się obrać, p. Kozłowski i Kasper gościnny, którzy powinni będą dawać na rok zł 6, jeżeliby zaś ci nie byli albo insi z miasta, wolno J.P. Rokossowskiemu skądinąd rzeźnikom pozwolić przedawać mięso dla wygody ludzi i podróżnych i z nimi się ugodzić na swój prowent «. Druga zapiska opiewa: » Rzeźników cechu ad praesens (obecnie) nie masz, ale dwaj, Andrzej Kozłowski i Kasper Tylnerowicz gościnny od przewozu, biją czasem na rzeź; importują 6 zł «."
----------------
Zob. A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929; str. 87
41747 Garncarz
Jeden z 15 garncarzy działających w 1747 r. w Wielichowie.
-------------------
Zob. A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929; str. 91
507-12-1761 Bractwo Kurkowe w Wielichowie
Bractwo Kurkowe w Wielichowie zostało powołaniu przez króla Augusta III Sasa w dniu 7 czerwca 1761 r. 7 grudnia tego roku Andrzej Kozłowskii był jednym z członków delegacji, która pojechała do Kapituły Poznańskiej ze statutem Bractwa Kurkowego. Biskupstwo Poznańskie, jako właściciel „klucza wielichowskiego, było władne zatwierdzić ten podstawowy dla istnienia Bractwa dokument.
-------------------
Zob.: Kaletka A.H. : "Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929", Welichowo: 1929; str. 95
Jakuboszczak Piotr : "Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielichowie 1761 – 1950", Wrocław, 2005; str. 128

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl