Formanowiczowie z Wielkopolski

Józef Nowacki

 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonywojskowy
Zawód wykonywanywojskowy
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 22, poz. 33, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 17 9bris [1784] R[evere]ndus Adalbertus Sterczynski Vicarius Preamissis de more 3bus Bannis diebus Domincis inter missae Solemnia nullo[que] adimvento impedimento conjundi Matrimonio JOSEPHUM NOWACKI dimissum a militari Statu. cum Honorata AGNETE GINTROWA Vidua Spect. Sentibus Testibus Famato Andrea Woytkowski Scabino, et Famato Joannes Filipowski.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl