Formanowiczowie z Wielkopolski

Jan Wąsowicz

 
(data i miejsce urodzenia)
+01-09-1779 Buk 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 11, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 17 Julii [1765] benedixi matrimonium R[everendus] P[ater] Thomas Maychrowicz Canonicus [...] Cathedralis Ecclesia Posnaniensis inter F[amatum] Joannem WĄSOWICZ et Franciscam Maychrowiczowa viduam. Praesentibus testibus R[everendus] P[ater] Joannes Woiciechowski Vicarius Cath[edralis] Eccl[esia] [Posnaniensis] et Famat[us] Joannes Snopkowski.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl