Formanowiczowie z Wielkopolski

Franciszek Ksawery Andrzej Majchrowicz

*26-10-1762 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+04-07-1765 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału27-11-1762
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyWawrzyniec Sobanski
Matka chrzestnaJadwiga Krauza z d. Formanowicz (*09-10-1707 Otusz k/Buku, +11-02-1784 Buk)
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 18, dot. chrztu [akt prawny]
Buk, die 27 (Novembrii 1762) Idem [Reverendus Thomas Maychrowicz] bapti[savi] Infan[tem] Franciscum Xaverius et Andreas bini nominis natum 26 p[raeteri]tus Fil[um] Paren[tis] Dominici et Francisca MAYCHROWICZOW C[onjugum] L[egitimorum] C[atholici]. P[at]r[i]ni Laurentius Sobanski et Hedvigs Krauzina.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s..114, dot. zgonu [akt prawny]
Buk, die 4 Julii (1765) Obir Infans Nomine Xaverius Filius Dominici Maychrowicz Sepultus in Cemetario Parochiali Ecclesia.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl