Formanowiczowie z Wielkopolski

Tadeusz Kopczyński

*19-10-1934 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+17-03-2009 Czerwieńsk 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Miejsce zgonuCzerwieńsk
Multimedia:
   
Notatki:
Urodził się w Buku 19 października 1934 roku. Od 1953 roku mieszkał w Czerwieńsku, gdzie pracował jako nauczyciel historii. Temu miastu i ludziom tam mieszkającym, poświęcił całą swoją wiedzę i zdolności. W latach 1969-1989 był dyrektorem Szkoły Podstawowej i zbiorczej Szkoły Gminnej w Czerwieńsku. Dał się poznać jako aktywny działacz społeczny, polityczny i sportowy. W latach 1958-1983 był radnym Gminnej i Powiatowej Rady Narodowej, a w latach 1998-2002 przewodniczącym Rady Miejskiej. Był czynnym zawodnikiem i działaczem miej-scowego klubu sportowego. Z pasją zajmował się dokumentacją powojennych dziejów Czerwieńska. Był autorem Dziejów Klubu Sportowego „PIAST” Czerwieńsk 1947-2007, monografii ruchu społecznego miejscowych działkowców, a przede wszystkim twórcą i kustoszem Izby Dziejów Miasta i Gminy Czerwieńsk. Był zamiłowanym harcerzem i organizatorem drużyn harcerskich na terenie Czerwieńska i powiatu zielonogórskiego. Ożenił się z Sabiną Szarzyńską, z którą dochował się dwójki dzieci. Zmarł w Czerwieńsku 17 marca 2009 roku.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl