Akt ślubu Antoniego Formanowicza i Ewy, córki Stefana Kucharza
Data: 06-02-1703

Februarius
Targowisko
Die 6. Ego Joannes Twarczeski Vicarius confirmawi matrimonium Inter Antonius Formanowicz et Evam filiam Stefanis Kucharz Comissis denuntis 3bus [tribus] seminis diebus festinis ut admonis inter Missa Majoris Parihlis Solemnia nullogs unis pedimento detecto Corags mutuo consensu habito per verba decedenti matrimonio conjuncti. Testibus restibus rosis ut gore Mattheo Zbarata et Lucia Swierczyk Civibus Bukoviens.
________________________________________________________

Luty (1703)
Targowisko (Buk)
Dnia 6. Ja Jan Twarczeski wikary utwierdziłem małżeństwo między Antonim Formanowiczem i Ewą córką Stefana Kucharza. Zapowiedzi zostały ogłoszone w przepisanym, uroczystym trybie w dniach świątecznych w czasie wielkich mszy parafialnych. Ponieważ nie było żadnych zastrzeżeń przeto małżeństwo to zostało zawarte u stóp ołtarza po zgodnym oświadczeniu ustnym obu stron. Świadkami byli Mateusz Zberata i Łucia Swierczyk obywatele bukowscy.