Zgon Antoniego Formanowicza
Data: 10-11-1732
Kategoria: pogrzeby

Targowisko 10 9bris [novembris] mortuus est Famatus Antonius Formanowicz Civis Bucoviensis [...] SS. Sepultus in Cemetarip parochialis
__________________________________

Targowisko, dn. 10 listopada zmarł sławetny Antoni Formanowicz, obywatel m. Buk. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.