Akt ślubu Macieja Krauza i Jadwigi, córki Antoniego Formanowicza
Data: 30-01-1730

Buk, 30 stycznia 1730 r. Ks. Tomasz Bilski pobłogosławił związek zawarty pomiędzy sławetnym ("honestus") Maciejem ("Matthiam") KRAUZA z miesta Śmigiel i Jadwigą, córką Antoniego FORMANOWICZA, obywatela bukowskiego ("civis Bucoviensis"). Świadkami ślubu byli: sławetny Kazimierz Pachowicz i Jan Lemański - obywatele bukowscy.