Formanowiczowie z Wielkopolski

GRODZISK, księgi metrykalne parafii pw. św. Jadwigi

LPOsoba / ZwiazekDotyczyStronaWiarygodność
1Adam Stachowski (*22-12-1864 Doktorowo, +?)urodzeniabardzo wysoka
2Anna Krystyna Król vel Królikiewicz z d. Stachowska (*24-07-1822 Doktorowo, +?)chrztu76/1822bardzo wysoka
3Anna Marianna Salomea Stachowska (*03-08-1769 Doktorowo, +19-09-1770 Doktorowo)chrztubardzo wysoka
4Anna Marianna Salomea Stachowska (*03-08-1769 Doktorowo, +19-09-1770 Doktorowo)zgonuLM 1745-1774, s. 82wysoka
5Antoni Jan Stachowski (*25-05-1782 Doktorowo, +12-01-1829 Doktorowo)zgonuLM 1808-1832, poz. 4 (M)/1829wysoka
6Antoni Jan Stachowski (*25-05-1782 Doktorowo, +12-01-1829 Doktorowo)chrztus. 305bardzo wysoka
7Antoni Król vel Królikiewicz (*1818, +?) Anna Krystyna Król vel Królikiewicz z d. Stachowska (*24-07-1822 Doktorowo, +?)małżeństwabardzo wysoka
8Antoni Stachowski (*01-07-1829 Doktorowo, +29-04-1906 Grodzisk)małżeństwa28/1859bardzo wysoka
9Antoni Stachowski (*01-07-1829 Doktorowo, +29-04-1906 Grodzisk)chrztubardzo wysoka
10Antoni Stachowski (*01-07-1829 Doktorowo, +29-04-1906 Grodzisk) Katarzyna Stachowska z d. Gellert (Młotek) (*1833, +?)małżeństwabardzo wysoka
11Antoni Stachowski (*09-06-1846 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
12Antoni Stachowski (*17-04-1878 Grodzisk, +1933 Grodzisk)małżeństwa2 / 1902bardzo wysoka
13Antoni Stachowski (*17-04-1878 Grodzisk, +1933 Grodzisk)chrztubardzo wysoka
14Antoni Stachowski (*17-04-1878 Grodzisk, +1933 Grodzisk) Władysława Stachowska z d. Wiśniewska (*06-1880, +1955 Grodzisk)małżeństwa2 / 1902bardzo wysoka
15Antoni Stachowski (*około 1745, +?) Marianna Stachowska z d. Kuklińska vel Kuklik (*około 1745, +13-04-1782 Doktorowo)małżeństwabardzo wysoka
16Antoni Stachowski (*około 1745, +?) Rozalia Stachowska z d. Tabernacka (*około 1745, +31-07-1799 Doktorowo)małżeństwaLC 1774-1796, s. 28bardzo wysoka
17Antonina Stachowska (*11-12-1867 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
18Aurelia Kucoff z d. Niejacka (*27-03-1862 Grodzisk, +?)małżeństwa34/1892bardzo wysoka
19Aurelia Kucoff z d. Niejacka (*27-03-1862 Grodzisk, +?)chrztus. 156, poz. 64bardzo wysoka
20Bolesław Leon Stachowski (*09-06-1889 Grodzisk (Doktorowo), +15-01-1950 Poznań)chrztubardzo wysoka
21Dorota Anna Stachowska (*17-02-1795 Doktorowo, +13-06-1795 Doktorowo)zgonu47/1795bardzo wysoka
22Eleonora Formanowicz z d. Niejacka (*01-10-1868 Grodzisk, +10-02-1940 Neuköln (Berlin))małżeństwapoz. 23bardzo wysoka
23Eleonora Formanowicz z d. Niejacka (*01-10-1868 Grodzisk, +10-02-1940 Neuköln (Berlin))chrztupoz. 166bardzo wysoka
24Elżbieta Rzanna z d. Stachowska (*15-11-1841 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
25Emilia Stachowska z d. Wosińska (*1851, +?)małżeństwabardzo wysoka
26Feliks Furmanowicz (*30-08-1899 Grodzisk, +07-1977 Białystok)chrztubardzo wysoka
27Feliks Furmanowicz (*30-08-1899 Grodzisk, +07-1977 Białystok) Aleksandra Fórmanowicz z d. Gardziejczyk (-czak) (+04-1981 Białystok)małżeństwawysoka
28Franciszek Stachowski (*21-10-1869 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
29Franciszek Stankowski (*1813, +?) Franciszka Stankowska z d. Stachowska (*28-02-1812 Doktorowo, +?)małżeństwa16 / 1838bardzo wysoka
30Franciszka Stachowska (*05-10-1773 Doktorowo, +22-08-1774 Doktorowo)chrztuLB 1755-1773, s. 202bardzo wysoka
31Franciszka Stachowska (*05-10-1773 Doktorowo, +22-08-1774 Doktorowo)zgonuLM 1774-1795, s. 10bardzo wysoka
32Franciszka Stachowska z d. Chełmińska (*1831, +07-09-1887 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
33Ignacy Tajchert (*21-07-1850 Grodzisk, +?) Leokadia Tekla Tajchert z d. Niejacka (*23-10-1849 Grodzisk, +?)małżeństwa2/1877bardzo wysoka
34Ignacy Stachowski (*1830, +12-11-1831 Doktorowo)zgonu97/1831bardzo wysoka
35Ignacy Stachowski (*1838, +08-03-1896 Grodzisk)małżeństwawysoka
36Ignacy Stachowski (*1838, +08-03-1896 Grodzisk)zgonubardzo wysoka
37Jakub Ignacy Stachowski (*13-07-1824 Doktorowo, +12-11-1831)chrztu74/1824bardzo wysoka
38Jakub Stachowski z d. Stankowski (*10-07-1849 Doktorowo, +?)urodzenia95/1849bardzo wysoka
39Jakub Stachowski z d. Stankowski (*10-07-1849 Doktorowo, +?) Michalina Stankowska z d. Kozińska (*1849, +?)małżeństwa23 / 1874bardzo wysoka
40Jakub Wawrzyniec Stachowski (*13-07-1827 Doktorowo, +?)małżeństwawysoka
41Jakub Wawrzyniec Stachowski (*13-07-1827 Doktorowo, +?)chrztu102bardzo wysoka
42Jakub Wawrzyniec Stachowski (*13-07-1827 Doktorowo, +?) Katarzyna Stachowska z d. Budzińska (*1839, +?)małżeństwa15/1862bardzo wysoka
43Jakub Wawrzyniec Stachowski (*13-07-1827 Doktorowo, +?) Nepomucena Ewa Stachowska z d. Kokotkiewicz (*20-12-1829 Grodzisk, +17-12-1861 Doktorowo)pochówkubardzo wysoka
44Jakub Wosiński (*1811, +?) Antonina Wosińska z d. Kandulska (*1830, +?)małżeństwa2 / 1849bardzo wysoka
45Jan Bogusław Stachowski (*24-06-1783 Doktorowo, +20-08-1783 Doktorowo)zgonuLM 1774-1795, s. 47wysoka
46Jan Bogusław Stachowski (*24-06-1783 Doktorowo, +20-08-1783 Doktorowo)chrztuLB 1773-1795, s. 313bardzo wysoka
47Jan Ignacy Stachowski (*09-07-1777 Doktorowo, +30-01-1861 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
48Jan Ignacy Stachowski (*09-07-1777 Doktorowo, +30-01-1861 Doktorowo)małżeństwaLC 1815-1839, s. 4bardzo wysoka
49Jan Ignacy Stachowski (*09-07-1777 Doktorowo, +30-01-1861 Doktorowo)chrztuLB 1773-1795, s. 247bardzo wysoka
50Jan Ignacy Stachowski (*09-07-1777 Doktorowo, +30-01-1861 Doktorowo) Katarzyna Stachowska z d. Rzempiak (*około 1789, +07-12-1854 Doktorowo)małżeństwabardzo wysoka
51Jan Nepomucen Formanowicz (*16-05-1894 Grodzisk, +13-08-1894 Grodzisk)zgonubardzo wysoka
52Jan Nepomucen Formanowicz (*16-05-1894 Grodzisk, +13-08-1894 Grodzisk)chrztubardzo wysoka
53Jan Nepomucen Stachowski (*11-05-1844 Doktorowo, +04-07-1845 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
54Jan Nepomucen Stachowski (*11-05-1844 Doktorowo, +04-07-1845 Doktorowo)chrztubardzo wysoka
55Jan Paweł, Wncenty Kokotkiewicz (*25-01-1795, +?)chrztuLB 1795-1802, 7/1795bardzo wysoka
56Jan Paweł, Wncenty Kokotkiewicz (*25-01-1795, +?) Zuzanna Regina Kokotkiewicz z d. Stachowska (*06-04-1787 Doktorowo, +?)małżeństwabardzo wysoka
57Jan Stachowski (*14-06-1819 Doktorowo, +16-01-1820 Doktorowo)chrztubardzo wysoka
58Jan Stachowski (*14-06-1819 Doktorowo, +16-01-1820 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
59Jan Stachowski (*1869, +16-01-1934 Grodzisk) Łucja Stachowska z d. Kąkol (*1870, +?)małżeństwabardzo wysoka
60Jan Stachowski (*26-12-1876 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
61Jan Stachowski (*około 1739, +26-02-1807 Doktorowo)zgonuLM 1795-1808, s. 122/123wysoka
62Jan Stachowski (*około 1739, +26-02-1807 Doktorowo) Regina Stachowska z d. Kuklińska vel Kuklik (*około 1739, +21-03-1829 Doktorowo)małżeństwas. 9bardzo wysoka
63Jan Szymon Stachowski (*21-10-1832 Doktorowo, +17-12-1832 Doktorowo)chrztu88/1832bardzo wysoka
64Jan Szymon Stachowski (*21-10-1832 Doktorowo, +17-12-1832 Doktorowo)zgonu121/1832bardzo wysoka
65Janina Nepomucena Stachowska (*11-05-1900 Grodzisk, +?)chrztubardzo wysoka
66Józef Dohnke (*1824, +05-09-1905 Grodzisk) Maria Dohnke z d. Beyga (*1834, +?)małżeństwabardzo wysoka
67Józef Jan Stachowski (*18-01-1819 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
68Józefa Gertruda Stachowska z d. Beyga (*18-03-1792 Grodzisk, +31-10-1854 Doktorowo)chrztus. 399bardzo wysoka
69Józefa Gertruda Stachowska z d. Beyga (*18-03-1792 Grodzisk, +31-10-1854 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
70Józefa Gertruda Stachowska z d. Beyga (*18-03-1792 Grodzisk, +31-10-1854 Doktorowo)małżeństwawysoka
71Józefa Marianna Stachowska (*26-11-1820 Doktorowo, +17-11-1822 Doktorowo)chrztubardzo wysoka
72Józefa Marianna Stachowska (*26-11-1820 Doktorowo, +17-11-1822 Doktorowo)zgonu81/1822bardzo wysoka
73Julian Stanisław Niejacki (*29-03-1854 Grodzisk, +21-01-1918 Poznań)chrztus. 304, poz. 69bardzo wysoka
74Julianna Urszula, Wanda Stachowska (*20-10-1895 Grodzisk (Doktorowo), +?)chrztubardzo wysoka
75Karol Franciszek Stachowski (*31-12-1816 Doktorowo, +09-08-1897 Doktorowo)zgonuwysoka
76Karol Franciszek Stachowski (*31-12-1816 Doktorowo, +09-08-1897 Doktorowo)małżeństwa18 / 1837wysoka
77Karol Franciszek Stachowski (*31-12-1816 Doktorowo, +09-08-1897 Doktorowo)chrztubardzo wysoka
78Karol Franciszek Stachowski (*31-12-1816 Doktorowo, +09-08-1897 Doktorowo) Petronela Stachowska z d. Powel (*1815 Doktorowo, +29-10-1899 Doktorowo)małżeństwa18 / 1837bardzo wysoka
79Karol Niejacki (*18-04-1856 Grodzisk, +?)chrztus. 378, poz. 82bardzo wysoka
80Karol Roman Niejacki (*21-02-1848 Grodzisk, +06-09-1927 Hamburg)chrztus.18, poz. 45bardzo wysoka
81Katarzyna Stachowska z d. Rzempiak (*około 1789, +07-12-1854 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
82Kazimiera Helena Tuszewska z d. Stachowska [0¬]chrztubardzo wysoka
83Konstanty Aleksander Kucoff (*12-02-1862 Zimnowoda, +?)małżeństwa34/1892bardzo wysoka
84Konstanty Aleksander Kucoff (*12-02-1862 Zimnowoda, +?) Aurelia Kucoff z d. Niejacka (*27-03-1862 Grodzisk, +?)małżeństwa34/1892bardzo wysoka
85Leokadia Tekla Tajchert z d. Niejacka (*23-10-1849 Grodzisk, +?)chrztus. 86, poz. 173bardzo wysoka
86Łucja Stachowska (*28-10-1860 Grodzisk, +?)chrztubardzo wysoka
87Łukasz Bordziński z d. Bardziak (*1809, +?) Katarzyna Bordzińska z d. Grzesiewicz (*1814, +?)małżeństwa28 / 1835bardzo wysoka
88Maciej Hoffman (*1806, +?) Marianna Rozalia Hoffman z d. Stachowska (*28-08-1800 Doktorowo, +?)małżeństwaśrednia
89Marcin Stachowski (*11-11-1789 Doktorowo, +?)chrztuLB 1773-1795, s. 376bardzo wysoka
90Maria Kazimiera Stachowska (*01-08-1890 Grodzisk (Doktorowo), +?)chrztubardzo wysoka
91Maria Magdalena Promińska z d. Stachowska (*24-06-1786 Doktorowo, +?)chrztuLB 1773-1795, s. 339bardzo wysoka
92Maria Magdalena Stachowska (*05-07-1775 Doktorowo, +04-12-1781 Doktorowo)chrztuLB 1773-1795, s. 225bardzo wysoka
93Marian Józef Henryk Stachowski (*04-07-1909 Grodzisk, +02-01-1991 Grodzisk)chrztuKwerenda z 25-07-2007, L.dz. 664/07bardzo wysoka
94Marianna Stachowska (*04-11-1770 Doktorowo, +?)chrztuLB 1755-1773, s. 175bardzo wysoka
95Marianna Stachowska z d. Kuklińska vel Kuklik (*około 1745, +13-04-1782 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
96Marianna Stankowska (*11-12-1819 Doktorowo, +?)urodzeniabardzo wysoka
97Marianna Zuhlke z d. Stachowska (*26-12-1865 Grodzisk, +?)chrztubardzo wysoka
98Mateusz (Maciej) Stankowski (*około 1784, +?) Marianna Agata Stankowska z d. Gellert (*około 1788, +?)małżeństwabardzo wysoka
99Michał Stachowski (*23-09-1862 Grodzisk, +?)chrztubardzo wysoka
100Michał Stankowski (*około 1816, +14-03-1886 Doktorowo) Barbara Stankowska z d. Królikowska (*około 1821, +?)małżeństwa19 / 1841wysoka
101Mieczysław Jakub, Tadeusz Stachowski (*09-07-1894 Grodzisk (Doktorowo), +?)chrztubardzo wysoka
102N. Stachowski (*28-03-1826 Doktorowo, +28-03-1826 Doktorowo)urodzeniabardzo wysoka
103Nepomucena Ewa Stachowska z d. Kokotkiewicz (*20-12-1829 Grodzisk, +17-12-1861 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
104Nepomucena Stachowska (*14-04-1859 Doktorowo, +?)chrztubardzo wysoka
105Petronela Stachowska z d. Powel (*1815 Doktorowo, +29-10-1899 Doktorowo)zgonubardzo wysoka
106Petronela Stachowska z d. Powel (*1815 Doktorowo, +29-10-1899 Doktorowo)małżeństwa18/1837bardzo wysoka
107Regina Stachowska z d. Kuklińska vel Kuklik (*około 1739, +21-03-1829 Doktorowo)zgonuwysoka
108Rozalia Stachowska z d. Tabernacka (*około 1745, +31-07-1799 Doktorowo)zgonuLM 1795-1808, s. 76bardzo wysoka
109Stanisław Fórmanowicz (*05-05-1897 Grodzisk, +09-1939)chrztubardzo wysoka
110Stanisława Formanowicz z d. Stachowska (*16-11-1902 Grodzisk, +11-04-1999 Koźmin Wlkp.)urodzeniabardzo wysoka
111Stefan Izydor Stachowski (*01-09-1906 Grodzisk, + Grodzisk)chrztuKwerenda z 25-07-2007, L.dz. 664/07bardzo wysoka
112Szczepan (Stefan) Formanowicz (*25-12-1858 Buk, +02-05-1907 Berlin)małżeństwa23 / 1892bardzo wysoka
113Szczepan (Stefan) Formanowicz (*25-12-1858 Buk, +02-05-1907 Berlin) Eleonora Formanowicz z d. Niejacka (*01-10-1868 Grodzisk, +10-02-1940 Neuköln (Berlin))małżeństwapoz 23bardzo wysoka
114Tadeusz Wojciech Stachowski (*13-01-1897 Grodzisk (Doktorowo), +?)chrztubardzo wysoka
115Teodor Niejacki (*21-04-1860 Grodzisk, +?)chrztus. 102, poz. 12bardzo wysoka
116Teofil Stachowski (*05-04-1867 Doktorowo, +28-12-1935 Poznań)chrztuśrednia
117Urszula Stachowska (*19-10-1839 Doktorowo, +11-01-1842)zgonubardzo wysoka
118Urszula Stachowska (*19-10-1839 Doktorowo, +11-01-1842)chrztubardzo wysoka
119Waleria Matylda, Cyryla Niejacka (*09-11-1863 Grodzisk, +?)chrztupoz. 233bardzo wysoka
120Wanda Niejacka (*24-08-1865 Grodzisk, +21-04-1866 Grodzisk)zgonupoz. 39bardzo wysoka
121Wanda Niejacka (*24-08-1865 Grodzisk, +21-04-1866 Grodzisk)chrztupoz. 159bardzo wysoka
122Wanda Stanisława Niejacka (*23-02-1867 Grodzisk, +?)chrztupo. 75bardzo wysoka
123Wawrzyn Stachowski (*10-08-1904 Grodzisk, +1968 Grodzisk)chrztuKwerenda z 25-07-2007, L.dz. 664/07bardzo wysoka
124Wincenty Stachowski (*20-01-1855 Grodzisk, +po 1915)urodzenia11/1855bardzo wysoka
125Witold Andrzej Ostrowicz (*27-11-1856 Gostyń, +po 1873)chrztu106/1856bardzo wysoka
126Władysław Jan Stachowski (*16-05-1887 Grodzisk Wlkp., +13-07-1974 Gostyń Wlkp.)chrztubardzo wysoka
127Władysław Silski (*1864, +?) Katarzyna Silska z d. Stachowska (*1872, +?)małżeństwabardzo wysoka
128Władysława Stachowska z d. Wiśniewska (*06-1880, +1955 Grodzisk)małżeństwa2 / 1902bardzo wysoka
129Wojciech Jan Stachowski (*21-04-1790 Doktorowo, +?)chrztus. 380bardzo wysoka
130Wojciech Jan Stachowski (*21-04-1790 Doktorowo, +?) Józefa Gertruda Stachowska z d. Beyga (*18-03-1792 Grodzisk, +31-10-1854 Doktorowo)małżeństwawysoka
131Wojciech Stachowski (*03-04-1863 Doktorowo, +04-06-1928 Grodzisk)małżeństwa27/1886bardzo wysoka
132Wojciech Stachowski (*03-04-1863 Doktorowo, +04-06-1928 Grodzisk)urodzenia72/1863bardzo wysoka
133Wojciech Stachowski (*03-04-1863 Doktorowo, +04-06-1928 Grodzisk) Prakseda Stachowska z d. Dohnke (*14-07-1859 Doktorowo, +16-10-1918 Grodzisk)małżeństwa27 / 1886 bardzo wysoka
134Wojciech Stachowski (*04-01-1833 Doktorowo, +17-08-1891 Doktorowo)zgonuwysoka
135Wojciech Stachowski (*04-01-1833 Doktorowo, +17-08-1891 Doktorowo) Anastazja Stachowska z d. Janas (*1850, +?)małżeństwabardzo wysoka
136Wojciech Stachowski (*04-01-1833 Doktorowo, +17-08-1891 Doktorowo) Elżbieta Stachowska z d. Dzięciołowska (*1834, +?)małżeństwabardzo wysoka
137Wojciech Stachowski (*04-01-1833 Doktorowo, +17-08-1891 Doktorowo) Franciszka Stachowska z d. Chełmińska (*1831, +07-09-1887 Doktorowo)małżeństwabardzo wysoka
138Wojciech Stachowski (*25-04-1859 Grodzisk, +?)chrztubardzo wysoka
139Zofia Lisowska z d. Formanowicz (*16-09-1895 Grodzisk, +17-03-1978 Buk)chrztu
140Zofia Maria Stachowska (*07-09-1891 Grodzisk (Doktorowo), +?)chrztubardzo wysoka

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl