Formanowiczowie z Wielkopolski

Wawrzyniec Przykłocki i Katarzyna Przykłocka z d. Lasocka

  
Wawrzyniec Przykłocki

+
Katarzyna Przykłocka z d. Lasocka

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl