Formanowiczowie z Wielkopolski

Feliks Raczkowski z d. Raczka i Walentyna Raczkowska z d. Dobrowolska

 
Feliks Raczkowski z d. Raczka
*16-05-1851 Buk
+19-01-1941 Poznań /Poznań/
Walentyna Raczkowska z d. Dobrowolska
*10-02-1855 Przecław
+24-02-1954 Poznań /Poznań, cmentarz komunalny na Junikowie/
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  15-06-1882 Poznań
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  58
Wiek męża:  31
Wiek żony:  27
Różnica wieku:  4
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
106-1882
Poznań 
Akt ślubu Feliksa Raczki vel Raczkowskiego i Walentyny Dobrowolskiej
Akt nr 252
Poznań, dnia 15 czerwca 1882
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Stanu Cywilnego stawili się w celu zawarcia małżenstwa:
1. kupiec Feliks Raczka osobiście znany, wyznania katolickiego, urodzony dnia 16.05.1851 roku w Buku, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Wodnej nr 22, syn obywatela Marcina Raczka i małżonki jego Antoniny z d. Formanowicz, zamieszkałych w Buku,
2. Walentyna Dobrowolska, damska krawcowa, osobiście znana, wyznania katolickiego, urodzona dnia 10.02.1855 roku w Przecławiu, zamieszkała w Poznaniu przy ul. Wodnej nr 22, córka zmarłego ekonoma [Oeconom/Ökonom] Macieja Dobrowolskiego i małżonki jego Józefy z Rogozinskich, zamieszkałej w Poznaniu.
[...]

Uwaga o zmianie nazwiska.

Poznań, dnia 23 października 1888 roku.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Stanu Cywilnego stawił się osobiście znany kupiec Feliks Raczka, zamieszkały w Poznaniu przy ulicy Podgórnej 4 i zlecił odnotowanie, że zgodnie z przedłożonym pozwoleniem Królewskiej Rejencji w Poznaniu z dnia 15.07.1882 roku, nr 4416/82 I D., uzyskał on zezwolenie na noszenie nazwiska "Raczkowski".
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Felix Raczkowski
Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
(podpis urzędnika nieczytelny)
Źródła:
Poznań, Fara, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, 40 / 1882, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia katolicka Poznań - Św.Maria Magdalena, wpis 40 / 1882
Felix Raczkowski, lat 31 (* 1851),
Valentina Dobrowolska, lat 27.

Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, 252/1882, dot. małżeństwa [akt prawny]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl