Formanowiczowie z Wielkopolski

Józef Nowacki i Agnieszka Nowacka, 1 v. Ginter, z d. Formanowicz

  
Józef Nowacki

+
Agnieszka Nowacka, 1 v. Ginter, z d. Formanowicz
*03-01-1743 Sędzinko
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  17-11-1784 Buk
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek żony:  41
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 22, poz. 33, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 17 9bris [1784] R[evere]ndus Adalbertus Sterczynski Vicarius Preamissis de more 3bus Bannis diebus Domincis inter missae Solemnia nullo[que] adimvento impedimento conjundi Matrimonio JOSEPHUM NOWACKI dimissum a militari Statu. cum Honorata AGNETE GINTROWA Vidua Spect. Sentibus Testibus Famato Andrea Woytkowski Scabino, et Famato Joannes Filipowski.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl