Formanowiczowie z Wielkopolski

Jan Wurche i Agnieszka Wurche

  
Jan Wurche

+
Agnieszka Wurche

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl