Formanowiczowie z Wielkopolski

Włodzimierz Wawrzyniec Domazarski i Jadwiga Maria Domazarska z d. Lewandowska

  
Włodzimierz Wawrzyniec Domazarski
*1862 Kutno
+po 1929
Jadwiga Maria Domazarska z d. Lewandowska
*12-10-1861 Lewice
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  23-04-1894 Kutno
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  32
Wiek żony:  32
Różnica wieku:  0
Zdarzenia:
LPDataNazwa
123-04-1894
Kutno 
Akt ślubu
 
Źródła:
Kutno, ASC parafii rzymsko-katolickiej, 41/1894, dot. małżeństwa [akt prawny]
Kutno 1894 / 41, s. 185:
Wydarzyło się w Kutnie 23 kwietnia (5 maja) 1894 roku o ósmej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków: 52-letniego Modesta Sarnowskiego mechanika z Kutna i 28-letniego Stefana Lewandowskiego prywatnego księgowego z Warszawy zawarty został religijny związek małżeński Wawrzyńca Włodzimierza Domazarskiego kawalera w wieku 32 lat urzędnika kolejowego, urodzonego i zamieszkującego w Kutnie, syna zmarłego Jana Domazaskiego rencisty i prawowitej jego małżonki Julianny Marianny z Warzyńskich żyjących w Kutnie, z Jadwigą Marią Lewandowską panną w wieku 33 lat urodzoną w parafii Lewice w Księstwie Poznańskim i mieszkającą w Kutnie u matki, córką zmarłego Michała i żyjącej Anny Formanowicz małżonków Lewandowskich. Ślub został poprzedzony trzema ogłoszeniami opublikowanymi w Kutnowskiej parafii 3 (15) , 10 (22) i 17 (29) kwietnia b.r. Młodzi ogłosili, że nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Ślubu udzielił ksiądz P. Zbrowski. Ów akt został obecnym przeczytany a następnie przez Nas i nich podpisany. Proboszcz parafii Kutno ksiądz Piotr Zbrowski.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1537d&sy=1894&kt=2&skan=040-041.jpg#zoom=1&x=0&y=0

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl