Formanowiczowie z Wielkopolski

Julian Andrzej Tischler i Elżbieta Anna Tischler z d. Lewandowska

  
Julian Andrzej Tischler
*30-11-1848 Warszawa
+
Elżbieta Anna Tischler z d. Lewandowska
*12-11-1859 Lewice
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  12-01-1885 Częstochowa, Jasna Góra
Ślub cywilny:  18-01-1885 Kutno
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  36
Wiek żony:  25
Różnica wieku:  11
Świadkowie:
Świadek #1: Modest Sarnowski
Świadek #2: Albert Peuker (*1844 - +)
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
118-01-1885
Częstochowa / Kutno 
Akt ślubu
 
Źródła:
Kutno, ASC parafii rzymsko-katolickiej, 21/1885, dot. małżeństwa [akt prawny]
Kutno 1885: 21

Wydarzyło się w Kutnie 18/30 stycznia 1885 roku o trzeciej po południu. Ogłaszamy, że [w obecności świadków - przyp. tł.] na podstawie Naszego zezwolenia z dnia 10/22 stycznia b.r. w mieście Częstochowa w kościele na Jasnej Górze w obecności świadków: 43-letniego Modesta Sarnowskiego obywatela miasta Kutna w Kutnie mieszkającego i 41-letniego Alberta Peuker obywatela miasta Warszawy mieszkającego w Warszawie, 12/24 stycznia 1885 roku o 11 rano zawarty został religijny związek małżeński Juliana Tyszlera kawalera w wieku 37 lat, obywatela miasta Warszawy, w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych w domu Nr 1118 A mieszkającego, syna Antoniego Tyszlera rymarza i żony jego Julii Arabskiej, w Warszawie urodzonego, z Elżbietą Anną Lewandowską, panną w wieku 26 lat, córką Michała Lewandowskiego i Anny Furmanowicz małżonków, w Lewicach w Księstwie Poznańskim urodzoną i mieszkającą z rodzicami w Kutnie, parafianką kutnowską. Ślub został poprzedzony jednym ogłoszeniem opublikowanym w kutnowskiej parafii 30 grudnia zeszłego roku, 11 stycznia roku bieżącego, w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych, 6/18 stycznia roku bieżącego od dwóch kolejnych ogłoszeń nastąpiło zwolnienie od 7/19 stycznia b.r. z numerem 223 nadanym arcybiskupem warszawskim metropolitą. Młodzi ogłosili, że nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Ślubu na podstawie Naszego zezwolenia z dnia 10/22 stycznia b.r. udzielił ksiądz Piotr Kubarski przeor klasztoru jasnogórskiego. Ów akt został w obecności ślubujących i świadków sporządzony, przez wszystkich piśmiennych przeczytany, przez Nas i przez nich podpisany. Proboszcz parafii Kutno ksiądz Piotr Zbrowski.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1537d&sy=1885&kt=2&skan=21-22.jpg#zoom=1&x=0&y=0

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl