Formanowiczowie z Wielkopolski

Teodor Chróścik i Tekla Chróścik z d. Szamowska

  
Teodor Chróścik
*04-11-1839 Olszowa
+
Tekla Chróścik z d. Szamowska

+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  1873 Brodnia-Glinno
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  34

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl