Formanowiczowie z Wielkopolski

Moritz Noetzel i Teresa Auguste Noetzel z d. Ulohn

  
Moritz Noetzel

+
Teresa Auguste Noetzel z d. Ulohn

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl