Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, 2016

s. 167-183