Autor: BOGUSŁAW SZWEDO

Druk: "Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej", Wydawn. Diecezjalne, 2001


ppor Romuald Ganowicz (1898-1993)