Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Paweł Jakub Formanowicz

*06-07-1747 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+27-06-1809 Gostyń /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
WykształcenieZawodowe
Zawód wyuczonyKołodziej (rotifex)
Zawód wykonywanyKołodziej - ławnik i radny m. Gostynia
Miejsce pochówkuGostyń
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11765 Przyjęcie Jakuba do prawa miejskiego m. Gostynia
Akta Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Akta miasta Gostyń, zespół nr 4309 / 0; sygn. I/34, str. 109

(tłumaczenie załączonego tekstu z j. łacińskiego)

"Sobota przed 21 Niedzielą po Zielonych Świątkach w 1765 r"

"Z rekomendacji Pawła Grzymalskiego i Walentego Sury mieszczan gostyńskich, Uczciwy Jakub Formanowicz, kołodziej urodzony w Gostyniu został przyjęty do prawa miejskiego (stanu mieszczańskiego) po złożeniu przysięgi na wierność, posłuszeństwo i poważanie wobec władz miejskich obecnie i w przyszłości".

[na marginesie]:"Jakub Formanowicz, Gostyń"
 
218-12-1786 Ławnik Jakub Formanowicz rekomenduje niejakiego Józefa Raszewskiego do nadania praw miejskich
Akta Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Akta miasta Gostyń, zespół nr 4309 / 0; sygn. I/34, str. 163

(tłumaczenie załączonego tekstu z j. łacińskiego)

"Akt spisany drugiego dnia po trzeciej niedzieli adwentu tj.18.12.1786 r.
Z rekomendacji Godnego Ludwika Raszewskiego wójta i Sławetnego Jakuba Formanowicza ławnika, mieszczan gostyńskich został przyjęty do prawa miejskiego Uczciwy Józef Raszewski, członek cechu rzeźnickiego, urodzony w Gostyniu syn rekomendującego ojca, po złożeniu przysięgi na wierność, posłuszeństwo i poważanie wobec władz miasta teraz i w przyszlości".
 
3od 1787 do 1793 Radny Jakub Formanowicz
Na podstawie wykazu urzędników Magistratu Gostyńskiego sporządzonego przez Prusaków w 1793 r. (II rozbiór Polski) wiemy, że:

Jakub FORMANOWICZ, lat 45, wyznanie: katolik, był radnym Magistratu z sześcioletnim okresem dotychczasowej służby (czyli od 1787/88). Jego uposażenie wynosiło w tym czasie : 6,16,- a dochód poboczny : 16,-. [talary/grosze]

Źródło : "Kronika Gostyńska" nr 6 (i późniejsze), tom IX z 01.06.1938. Artykuł : Edmund Kilnkowski - "Przyczynek do dziejów magistratu gostyńskiego 1793 - 1806". Numer dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
419-03-1779 Chrzestny
[Str. 295]: 19 marca 1779 r. ja Antoni Bidermański proboszcz kościoła gostyńskiego ochrzciłem dziecko imieniem JULIANNA [z rodziców] Mateusza i Zofii KACZMARKÓW, legalnych małżonków. Rodzice chrzestni: Jakub FORMANOWICZ i Teresa Malinowska – obywatele gostyńscy.
508-02-1802 Świadek na ślubie
W Gostyniu 2 lutego 1802 r. Jakub Formanowicz jest świadkiem na ślubie Walentego Bronkowskiego i Katarzyny Tębłowiczówny.
622-11-1803 Chrzestny
22 listopada ("9bris") 1803 r. Jakub Formanowicz został chrzestnym ANDRZEJA, swojego siostrzeńca - syna Fabiana i Rozalii z Formanowiczów URBAŃSKICH.
7 Dom
Dom Macieja syna Pawła Jakuba mieścił się przy ul. Szewskiej (dziś Klasztorna) nr 43 (po stronie południowej). Prwadopodobie był to także dom Jakuba. Według wspomnień rodzinnych Jakub miał dom przy ul. Klasztornej (d. Szewskiej) nr 13.
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, str. 44, dot. chrztu [akt prawny]
Paulus Jacobus, ch.: 6.07.1747 w Gostyniu
rodzice: Joannes Formanowicz; Regina
chrzestni: Andreas Czabayski; Catharina Tyrowiczewa

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, str. 77/1809, dot. zgonu [akt prawny]
[PRAWDOPODOBNY AKT ZGONU:] Gostyń, dn. 30.06.1809 r. "Famutus Jacobus civis gostinensis annorum circiter 60 hectica laborans D[ie] 27 praesent[is] animam Deo reddidit in caemeterio Ecclesiae Parochialis".
Sławetny Jakub, około 60. letni obywatel gostyński chorujący na gorączkę trawiącą dnia 27 bieżącego [miesiąca] oddawszy ducha Bogu został pochowany na cmentarzu kościoła parafialnego.

D_30)06)1809
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl