Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Maciej Formanowicz

*25-02-1788 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+16-12-1832 Gostyń /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształceniezawodowe
Zawód wyuczonyStelmach (plaustrarium)
Zawód wykonywanyStelmach
Miejsce pochówkuGostyń
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811 Dom Macieja Formanowicza w Gostyniu
Dom Macieja [Marcina] mieścił się przy ul. Szewskiej (dziś Klasztorna) nr 43 (po stronie południowej). Dom ten ocalał w dmiach wielkiego pożaru Gostynia w roku 1811. Informacja pochodzi z "Kroniki Gostyńskiej" R. 1933 m-c 05 (Seria V, Nr 3): artykuł pt. "O pożarze Gostynia w r. 1811 i jego następstwach" autor: prof. Władysław Kołomłocki.
str. [8/17] - 3 akapit od góry
202-07-1836 Kolejny pożar Gostynia
We wcześniejszym pożarze Gostynia z 1811 r., dom Macieja nie ucierpiał (patrz wyżej). W kolejnym pożarze miasta, który nastąpił w nocy z 2 na 3 lipca 1836 r. dom wdowy po Macieju, Elżbiety z d. Sowińskiej ("Wittwe Formanowicz" - poz. 219), spłonął razem ze stajnią.
============
Dowodem jest wykaz poszkodowanych przez pożar zamieszczony w "Amtsblatt der Königlichen Preußichen Regierung zu Bromberg" z 1836 r. Tabelę z wykazem pogorzelców, zamieszczoną na str. 23, przedstawiam w linku.

Tłumaczenie nagłówka tabeli:

Wykaz szkód wyrządzonych przez pożar w drugim semestrze roku 1836 w miastach Wielkiego Księstwa Poznańskiego

1 - data pożaru; 2 - nazwa miasta; 3 - nazwa powiatu; 4 - numer budynku; 5 – liczba spalonych lub uszkodzonych:
- mieszkań
- stodół
- stajen
- przybudówek i fabryk
6 – nazwiska pogorzelców; 7 – wysokość przyznanego odszkodowania
- specialiter
- in Summa
Amtsblatt der Königlichen Preußichen Regierung zu Bromberg
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, str. 98, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń dn. 25 lutego 1788 r.
Ja [...] Cypr. Łyrzyński proboszcz gostyński ochrzciłem dziecko imieniem MACIEJ ("Mathiam"), syna Jakuba i Barbary Formanowiczów, legalnych małżonków.
Chrzestni: Melchior Drobiński, „proconsul” - burmistrz i Katarzyna Ganowicz z Gostynia.

Łaszczyn k/Rawicza, księgi parafii rzymsko-katolickiej, AAP: PM 162/09, s. 182/184, poz. 2/1810, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia katolicka Łaszczyn, wpis 2 / 1810
Matthias Formanowicz (22)
Justina Krzykowska z domu Malinowska (33)

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 14 / 1825 [P2320351], dot. małżeństwa [akt prawny]
Gostyń dn 22-08-1825, ślub:
Matthias Formanowicz (34) - viduus;
Faustina Kapska (26).
Świadkowie : Wawrzyniec Kaczmarek ("sutor" - szewc), Wawrzxnie Szwaykiewicz , szewc - oboje z Gostynia

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 10 / 1831 [16], dot. małżeństwa [akt prawny]
Gostyń, dn. 11.07.1831, ślub:
Matthias Formanowicz, lat 43 - viduus,
Elisabeth Sowinska, lat 32.
Śqwiadkowie: Tomas Kaczmarkiewicz, agricola i Carolus Goliński, Cellio

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 81 / 1832, dot. zgonu [akt prawny]
MATHIAS, wiek 48 lat;
rodz. nie podano, przyczyna zgonu: "Febris"
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl