Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Wincenty Mateusz Formanowicz

*18-01-1812 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+21-05-1893 Gostyń /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonySzewc (sutor)
Zawód wykonywanySzewc
Miejsce pochówkuGostyń
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Ze wspomnień rodzinnych
Wincenty posiadał własny dom przy ul. Klasztornej (d. Szewskiej) nr 155. Przy tejże ulicy pod numerem 13 mieszkał Jakub Formanowicz, a pod numerem 41 Kazimierz Cichoszewicz, ojciec Katarzyny Formanowiczowej, żony Wincentego. Wincenty i Katarzyna obchodzili Złote Gody w roku 1890 u swojego syna, nauczyciela Jana w Siemowie.
2około 1900 Dawny Gostyń, ul. Klasztorna
Grafika pochodzi z "Kroniki Gostyńskiej"
 
315-01-1865 Przyjęcie uczna do terminu
Działo się w Gostyniu, dnia 15 stycznia 1865 r.
Przyjął na naukę chłopaka Imieniem Józef Urbanowicz z Gostynia Pan Wincenty Formanowicz majster cechowy także z Gostynia na lat pięć to jest od dnia 15 stycznia 1865 r. aż do dnia 15 stycznia 1870 r. Ugoda nastąpiła pomiędzy Panem Wi[n]centym Formanowicz a Panem Karolem Urbanowicz oycem, oboje z Gostynia w następujący sposób:
1. Koszta cechowe zapis i wyzwoliny, przyodziewek, pościel, podatek przez czas nauki także przyodziewek na wyzwoliny podług czasu pory roku daje majster, latem latowy a zimą zimowy czyli sukienny.
2. Tak długo jak Rodzice będą mieszkali w Gostyniu obowiązują się pranie i oporządzenie co uczeń potrzebuje swojem kosztem wypełnić.
3. W czasie choroby obowiązuje się Majster trzymać go 14 dni, a po 14 dniach odbiera go Ojciec.
4. Gdyby uczeń z majstra przyczyny zachorował obowiązuje się majster wyleczyć go.
5. Gdyby uczeń miał się bez przyczyny od majstra oddalić obowiązuje się oyciec Majstrowi podług praw cechowych za wicht wynagrodzić przez czas przebyły u majstra.
6. Gdyby uczeń przez 3 lata miał się tak wykształcić, że może zostać czeladnikiem, to oyciec majstrowi obowiązuje się 20 Tal. od ręki i wszystkie koszta, które majster wydał na zapis i przyodziewek powrócić, a majster jego uwalnia i zostaje czeladnikiem.
[podpisy:]
Carlo Urbanowicz
Wicenty Formanowicz
=================
APP, Akta cechu szewców w Gostyniu – sygn. 44, str. 122
410-02-1872 Przyjęcie uczna do terminu
Gostyń, dnia 10 lutego 1872
Bierze na naukę chłopaka Majster Cechowy Pan Wincenty Formanowicz syna Pana Franciszka Ciesielskiego na profesyę szewską na trzy lata Nº3 od daty dzisieyszy począwszy to jest aż do 10 lutego 1875 r. konczy. Ugoda następuje wszelkie koszta cechowe podejmuje oiciec zapis i wyzwoliny także podejmuje oiciec wszelki przyodziewek lecz pranie Majster i boty przez ciąg terminu i na wyzwoliny pogłowne(?) do ugody. Od ręki płaci oiciec Majstrowi 10 Tal. lecz 5 Tal. latosiego roku na św. Michała, drugie 5 Tal. przy wyzwolinach. Gdyby miał terminant swój termin opuścić od Majstra bez ważnej przyczyny płaci Oiciec Maistrowi podług praw cechowych. Lecz w czasie choroby terminanta radzić mają oboie między sobą lecz w czasie choroby ciężkiej po dwuch tygodniach oddaje go ojcu.
Na tem ugoda się kończy, przeczytana głośno i podpisana.
Za bytności cechmistrza [:]
1go Xawery Beczkiewicz
2go Wojciech Rybski
Pisarz bracki [:]
Franciszek Konatowski
xxx Franciszek Ciesielski
per Franciszek Konatowski
Wicenty Formanowicz

Uwaga: Pisarz niezbyt konsekwentnie używał litery „i” oraz „j”. Poza tym nazwisko cechmistrza ostatecznie odczytałem jako „Beczkiewicz” a nie „Boczkiewicz”.
==============
APP, Akta cechu szewców w Gostyniu – sygn. 44, str. 182
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, P2290833, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń, dn. 21 stycznia 1812 r.
Ja Apolinary Maciszewski [...] ochrzciłem dziecko dwoma imionami „Vincentium Matheum” WINCENTY MATEUSZ, urodzone 18 bm. o godz. 9. Rodzice: Maciej Furmanowicz, kołodziej – stelmach i Justyna z Malinowskich. Chrzestni: Karol Srtygner, rzeźnik i Anna Raszwska z Gostynia.

B_21)01)1812

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 12 / 1839, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia katolicka Gostyń, wpis 12 / 1839
Vincentius Formanowicz (27)
Catharina Cichoszewiczewa (23)

Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, dot. zgonu [akt prawny]
Wincenty Formanowicz szewc mąż Catharina Cichoszewicz zmarł w Gostyniu 21 maja 1893 mając 82 lata.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl