Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

N. Ganowicz

*28-08-1881 Drzewce 
(data i miejsce urodzenia)
+28-08-1881 Drzewce 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Poniec, USC, 107/1881, dot. urodzenia [akt prawny]
Poniec, USC, 85/1881, dot. zgonu [akt prawny]
Akt nr 85
Poniec, dn. 29 sierpnia 1881 r.
Przed urzędnikiem stanu cywilnego pojawił się osobiście znany tkacz i dzierżawca [alei] owocowej Wincenty Ganowicz zamieszkały w Gostyniu, czasowo przebywający w Drzewcach i zgłosił że syn zgłaszającego i jego żony Apoloni Ganowicz urodzonej Formanowicz [Furmanowicz] - Ganowicz urodzony w Drzewcach, który nie otrzymał imienia, religii katolickiej, żył 2 minuty, zmarł 28 sierpnia 1881 przed południem o 12 godz.
Przedłożono, zatwierdzono, podpisane.
/-/ Wincenty Ganowicz
Urzędnik stanu cywilnego /Stiller/.

http://szukajwarchiwach.pl/34/434/0/3.1/24/skan/full/Su8S7cWYQhsW10WjWwzrvA
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl