Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Andrzej Ganowicz

*27-11-1745 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+przed 1816 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic / mieszczanin / rolnik
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału27-11-1745
Miejsce ceremoniałuGostyń
Ojciec chrzestnyMateusz Borowski
Matka chrzestnaKatarzyna Ostrogowiczowa
Zdarzenia:
LPDataNazwa
103-09-1782
Nowe Miasto 
Umowa
Dotycząca prolongaty terminu spłaty zadłużenia w kwocie 1500 zł należącej się Andrzejowi Ganowiczowi od Jakuba Grabskiego. Zawarto ją w Nowym Mieście (nad Wartą) w dn. 3 września 1782, czyli dwa miesiące przed ślubem Andrzeja. Ganowicz w tekście umowy tytułuje się “Jaśnie Panem”. Termin spłaty pożyczki przedłużono do poniedziałku po święcie św. Michała Archanioła 1782 roku. Obie strony umowy potwierdzają jej zawarcie własnoręcznymi podpisami. Podpis Ganowicza przedstawiono w Multimediach.
=============
TRANSKRYPT
Prorongatio Ferni Soluonis surnmaepro ne N. Ganowicz
Między Wielmożnym Panem Jakóbem Grabskim a J[aśnie] Panem Andrzejem Ganowiczem stawa w niżej opisany sposób umowa y niewzruszona[?] w niczyczym[?] postanowienie, to jest iż lubo z Dekretu Konderscencyi agituiącey się w Nowym Mieście na dniu dwudziestym siódmym miesiąca lipca w roku bieżącym wypada termin że W. Pan Jakób Grabski w sześć niedziel od terminu czyli od dnia Kondescencyi zapłacić miał J[aśnie] Panu Ganowiczowie przed aktami Grodzkimi Pyzdrskimi Summę zł polskich dziewięć set ośm wraz przynaglić ludzi na Gruncie będącymi do zapłacenia Summy siedmset dziewiętnaście zł polskich groszy czternaście należących się od nich J. Panu Ganowiczowi równiesz na terminie wiliczenia. Gdy iednak strony obydwie równie tenże termin dobrowolnie przedłużaią aż do poniedziałku po święcie P. Michała Archanioła w roku bieżącym przed Aktami Grodzkimi Pyzdrskimi z zapłaceniu sum wyżej wyrażonych podwywołaniu[?] na termin w Niedotrzymaniu nienaruszająca nic ani nic Dekretu owszem ten sam Rygor wszystkim utrzymuiąc z przedłużeniem tylko do terminu z zwyz wymienionego. Co dla uwagi i waloru rękami własnemi podpisują dotrzymać w wszystkich punktach zaręczają pod tem Dektretem opisaną. Działo się w Nowym Mieście dnia trzeciego 7bra [września] tysięcznego siedmsetnego ośmdziesiątego Drugiego [roku].
[-] Jakób Grabski
[-] Andrzej Ganowicz
===============
APP, Zespół: 53/21/0 Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Pyzdrach, Gr.105, s. 934.
 
230-08-1783
Gostyń 
Ojciec chrzestny
Andrzej Ganowicz był ojcem chrzestnym Augusta, syna Franciszka i Reginy Ruskiewiczów. Matką chrzestną była Wiktoria Włościejewska (oboje "Cives Gostiniensis"). Chrzest w Gostyniu, 30 sierpnia 1783 r.
=================
Gostyń, LB 1780-1794, s. 39
31790 Mieszczanin
Cytat z książki: "Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia" (Władysław Rusiński, Wydawn. Poznańskie, 1988)

Inny charakterystyczny przykład [zatargów pomiędzy mieszczanami a szlachcicami]. Mieszczanin Ganowicz pokłócił się na drodze publicznej z ur. Dobrzyckim i „honor słowami bardzo przykremi i nieprzyzwoitemi czernił” . Powiedział do Dobrzyokiego:
— W co ty dufasz? pewnie w tę szabelkę? Mnie choć się nie godzi szablą, ale kijem dać mogę...*
====================
* Księgi grodzkie kaliskie: Gr. 478, rok 1790
41797
Wyszyna 
Dzieżawca
Possesor Wyszyna, parafia Wyszyna k/Turku (1797)
51799
Imiełków 
Dzierżawca
Possesor Imiełków, parafia Grzymiszew k/Turku (1799)
61805
Bilczew 
Miejsce zamieszkania
Teki Dworzaczka: 368 (Biskupice k. Ostrowa)
1805.30/5. (Bilczew) 8/4 *, Adolf Dyonizy s. G. Józefa (s. Jakuba i Juljanny z Radolińskich) Godlewskiego i Elżbiety z Zarembów c. G. Ignacego Z. i Marjanny, małż. Godlewskich, posesorów Bilczewa -- Generosus Andrzej Ganowicz i G. Konstancja Kamenchurska wszyscy z dworu Bilczew
71813
Przespolew Pański 
Miejsce zamieszkania
Andrzej Ganowicz liczący lat siedemdziesiąt komornik w Przespolewie Pańskim koło Kalisza.
==================
Akt urodzenia Wincentego, syna Rozalii - córki Andrzeja Ganowicza.
Skan
8do 1816
Sieroszewice 
Miejsce zamieszkania
zawód: rolnik ("Agricola")
Multimedia:
   
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 36, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń, 27 Noverbis 1745
Ego Jacobus Smielkiewicz Vicarius Ecclesiae Parochialis Gostiniensis baptisavi Infantem Nomine ANDREAM Thomae Ganowicz et Catharinae Conjugnum Legitomorum. Patrini fuerunt Matthaeus Borowski et Catharina Ostrogowiczowa Cives Gostiniensis
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl