Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Wojciech Ganowicz

*01-05-1797 Piorunowo 
(data i miejsce urodzenia)
+08-08-1881 Konin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanymistrz rzeźnicki w Koninie
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 175, poz. 137/1881, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się w mieście Konin dwudziestego siódmego lipca / ósmego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Franciszek Mądrowicz, lat pięćdziesiąt trzy i Wojciech Czerniejewski, lat czterdzieści osiem mający, obydwaj słudzy kościelni w mieście Konin zamieszkali i oświadczyli, iż tutaj w mieście Konin dnia wczorajszego o godzinie jedenastej wieczorem umarł Wojciech Ganowicz, obywatel tutejszy w mieście Koninie zamieszkały, urodzony w mieście Pleszewie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, syn nieznanych z imion rodziców zmarłych małżonków Ganowiczów, lat dziewięćdziesiąt pięć mający. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Kowalskich. Akt ten niepiśmiennym świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Ksiądz Piotr Bogucki

http://www.szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/73/skan/full/YvvHNNGE6nyal4MzThcJkw
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl