Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Aspazja Ganowicz z d. Krótkiewicz

*1821 Słupca 
(data i miejsce urodzenia)
+07-05-1866 Konin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 145, poz. 80/1866, dot. zgonu [akt prawny]
80. Konin, Aspazja
Działo się w mieście Koninie dnia dziewiątego Maja Tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Stanisli się Wawrzyniec Wypych [?] kościelny lat pięćdziesiąt trzy i Franciszek Fikucki grabarz lat pięćdziesiąt jeden liczacy w Koninie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu siódmym bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej po południu zmarła w Koninie ASPAZJA z Krótkiewiczów GANOWICZ, córka Mateusza i Marianny Sekretarzów Pokoju nieżyjących, urodzona w Słupcy zamieszkała w Koninie przy mężu rzeźniku, lat czterdzieści pięć licząca, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Antoniego Ganowicza w Koninie zamieszkałego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Aspazji Ganowicz - Akt ten Stawającym i pisać nie umiejącym przeczytany przez Nas podpisany został. -
[-] ks. Piotr Bogucki
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl