Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Maria Janina Czesława Ganowicz z d. Wentzel

*29-11-1885 Wysławice k/Środy Wlkp. 
(data i miejsce urodzenia)
+05-01-1939 Roszków /Jarocin/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Miejsce pochówkuJarocin
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Działalność społeczna
Mieszkając w Inowrocławiu udzielała się w pracy organizacji charytatywnych. Współorganizowała publiczne zbiórki datków na rzecz dzieci z rodzin ubogich i bezdomnych. Była radną V kadencji, przejmując 28 marca 1935 roku mandat po Józefie Kujawie. Należała do komisji: sanitarnej, zdrojowiskowej i wykonawczej oraz do obmyślania nazw ulic. Na forum samorządu optowała za wzmocnieniem budżetu na opiekę społeczną i wsparcie ludzi bogich.
================
Piotr Strachanowski, Samorząd Miasta Inowrocławia 1918-1939: wybory i ludzie, Polskie Tow. Historyczne, Oddział w Inowrocławiu: 2000; s. 153, 154
Samorząd Miasta Inowrocławia 1918-1939
Źródła:
Wysławice (USC), 91/85, dot. urodzenia [akt prawny]
Jarocin, USC, poz. 4/1939, dot. zgonu [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrobowiec rodziny Ozdowskich w Jarocinie
Nazwa cmentarzaCmentarz przy parafii św. Marcina w Jarocinie
Lokalizacja13/1/34
Numer karty1130134
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
 
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl