Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Józef Ganowicz

*21-01-1827 Konin 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału21-01-1827
Miejsce ceremoniałuKonin
Źródła:
Gostyń, USC, 12/1827, dot. urodzenia [akt prawny]
Konin, Józef
Działo się w mieście Koninie dnia dwudziestego drugiego Stycznia Tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku o godzinie ósmej rano, stawił się Antoni GANOWICZ Rzeźnik, lat dwadzieścia dziewięć maiący tu w Koninie, na obecność Sebastyana Kućnawicza[?] organisty lat dwadzieścia siedm i Walentego [...] lat czterdzieści trzy maiących [..] tu z Konina, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Koninie dnia wczorayszego w południe, z iego małżonki Józefy z Zielińskich lat trzydzieści maiącey, Dziecięciu temu na chrzcie świętym na dniu dzisiejszym [...] nadane iest imię JÓZEF. Chrzestnymi iego byli: Benedykt Weichman ze Śremu i ...]. Akt ten Stawającym przeczytany i przez Nas, Oyca i organistę podpisany został.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl