Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Jadwiga Gano (Ganczyk) z d. Raszewska

 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1719 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
108-01-1704
Gostyń 
Matka chrzestna
Jadwiga Ganczykowa "Proconsulissa" (żona burmistrza) była matka chrzestą Walentego, syna Stanisława i Doroty Bogacików
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl