Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Jadwiga Gano (Ganczyk) z d. Raszewska

 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1719 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
108-01-1704
Gostyń 
Matka chrzestna
Jadwiga Ganczykowa "Proconsulissa" (żona burmistrza) była matka chrzestą Walentego, syna Stanisława i Doroty Bogacików
21713
Gostyń 
Kościół św. Rozalii
Jadwiga Ganowa była jedną z fundatorek kościoła św. Rozalii w Gostyniu. Przeznaczyła na ten cel rolę na Folęgach położoną pomiędzy folęgami sołtysa Sowińskiego z Brzezia i Wojciecha Ciepy, do której należał jeszcze dodatek 70 zł, aby kapelan mógł ją wykupić z zastawu. Kościół powstał na polach “ku Goli”, tuż po wygaśnięciu epidemii dżumy grasującej w latach 1709-1711.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl