Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Rozalia Ganowicz z d. Lurczyńska

*1826 Poznań 
(data i miejsce urodzenia)
+20-07-1853 Golina 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Golina, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 96, poz. 45/1853, dot. zgonu [akt prawny]
Golina Miasto. Działo się w Mieście Golinie dnia dwudziestego trzeciego Lipca Tysiąc Ośmset pięćdziesiątego trzeciego o godzinie piątej po południu. Stawili się: Józef Koprowski Rzeźnik lat pięćdziesiąt trzy, Łukasz Wozniak Płóciennik lat trzydzieści pięć maiący; obadwaj z Miasta Goliny i oświadczyli, że w dniu dwudziestym miesiąca i roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe umarła ROZALIA GANOWICZz Poznaniu urodzona a w mieście Golinie zamieszkała lat dwadzieścia siedm maiąca córka Mikołaja i Katarzyny Małżonków Lurczyńskich iuż zmarłych - Pozostawiwszy po sobie owdowiałego Męża Stanisława Ganowicza w Brześciu Kujawskim [zamieszkałego - przebywającego]. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Rozalii Ganowiczowej - Ant ten Stawającym przeczytany przez nas podpisany został, gdyż z Stawających żaden pisać nie umie.
[-] Tomasz Białkowski Kommendarz utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

http://szukajwarchiwach.pl/54/749/0/6.1/29/skan/full/46G676RGbzEs27jTBRGsnw
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl